Economie

"Elke zaak die zich aan de veiligheidsvoorschriften houdt, moet uiterlijk op 4 mei weer open kunnen"

"Alle bedrijven die de opgelegde veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van coronabesmetting kunnen naleven, moeten ten laatste op 4 mei opnieuw kunnen opstarten, als ze dat willen." Dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO met het oog op de volgende bijeenkomst van de veiligheidsraad, nu vrijdag. "Onze sectoren hebben al de nodige maatregelen genomen en uitgeschreven. Ze zijn er klaar voor."

Kijken we in het bijzonder naar de retailsector, dan heeft de aanpak tot nu toe, waarbij het grootste deel verplicht moest sluiten en een minderheid met mondjesmaat mocht (her)openen, vooral voor veel frustratie en onbegrip gezorgd, stelt UNIZO vast. Telkens wanneer een extra sector mocht heropstarten, leidde dat vooral tot meer oneerlijke concurrentie voor de winkels die moesten dichtblijven, terwijl die selectieve heropening niet te verantwoorden viel op basis van veiligheidsargumenten. "Als een verfwinkel, een fietsenhandel of bloemenzaak zich aan dezelfde strikte veiligheidsvoorschriften houdt als een doe-het-zelfzaak of tuincentrum, waarom zou het daar dan minder veilig zijn om te winkelen?", vraagt Danny Van Assche van UNIZO zich luidop af. Daarbij kijkt UNIZO ook naar andere landen, zoals Oostenrijk, Duitsland en Tsjechië, waar de heropening van handelszaken, onder voorwaarden is toegelaten.

Nog crucialer dan een snelle heropstart, is voor UNIZO een veilige heropstart. "We moeten dit vanaf de eerste keer goed doen, zodat onze bedrijven onderweg niet opnieuw een stap achteruit moeten zetten, met opnieuw extra beperkingen, want dat zou alles nog erger maken", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder.

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk legt intussen de laatste hand aan een gids over de bescherming van medewerkers in coronatijden. Morgen lanceert de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO's een gids over hoe omgaan met klanten in coronatijd. De maatregelen en aanbevelingen in deze gidsen, aangevuld met eventueel bijkomende maatregelen door de Veiligheidsraad,  moeten tot een helder en eenvormig geheel van afspraken leiden, waarbij iedereen weet waaraan zich te houden.

Intussen hebben heel wat sectoren en bedrijven al concreet werk gemaakt van eigen veiligheidsprotocollen, met daarin heel specifieke manieren van aanpak, op maat van de eigen activiteiten en omstandigheden op de werkvloer. "Ze zijn er klaar voor", benadrukt Danny Van Assche. UNIZO rekent er op dat de bedrijven en sectoren die er klaar voor zijn ook effectief ten laatste op 4 mei mogen heropstarten, en dat de nationale Veiligheidsraad hierover nu vrijdag duidelijk en concreet communiceert. Een overgangsperiode van één week tussen nu vrijdag en 4 mei, geeft de betrokken bedrijven de gelegenheid om op hun eigen ritme hun heropstart te organiseren. Ook de overheid krijgt hierdoor de tijd om een allesomvattend exit-beleid in gang te zetten, met aandacht voor scholen, openbaar vervoer, openbaar domein...

Uiteraard zal deze heropstart nog lang niet voor álle bedrijven kunnen. Denk aan de horeca, denk aan sectoren als toerisme, de eventsector... "Voor heel veel ondernemers blijft ook vandaag nog onduidelijk op welke termijn ze zullen kunnen heropstarten", weet Danny Van Assche, "Om te vermijden dat deze bedrijven deze crisis overleven, zullen heel wat bijkomende ondersteuningsmaatregelen, bovenop het bestaande pakket, nodig zijn."