Onderwijs

Er is een groeiende groep jongeren die niet leer- en niet werkbereid zijn"

embed

De Antwerpse onderwijsmonitor, een jaarlijkse doorlichting, toont aan dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Antwerpen stijgt en ook dubbel zo hoog blijft dan in de rest van Vlaanderen. Duaal leren is een oplossing," maar er is een groeiende groep jongeren die niet leer- en niet werkbereid zijn en daar hebben we niet meteen een oplossing voor", zegt Stefan Grielens van het vrij CLB.