Media en Cultuur

"Er is meer perspectief nodig voor de cultuursector"

embed
Bij de Antwerpse theaters komt de beslissing van de Vlaamse regering om alles te sluiten hard aan. Ze hebben de voorbije maanden gewerkt om elke voorstelling zo coronaveilig mogelijk te laten verlopen. Veel kleinere gezelschappen hebben nood aan extra fondsen om deze tweede sluiting op goed een half jaar tijd te kunnen overleven.