Mobiliteit en Verkeer

Extra autodeelplaatsen in district Antwerpen

In het district Antwerpen komen extra autodeelplaatsen in verschillende straten. Gebruikers zullen er in de loop van augustus terecht kunnen.

Half mei opende de eerste cambio-standplaats in Ekeren en sindsdien is cambio in acht van de negen Antwerpse districten aanwezig. Nu komen er in het district Antwerpen nog eens extra autodeelplaatsen van cambio bij in verschillende straten. Op het Frans Halsplein, het Van Schoonbekeplein en in de Kronenburgstraat worden de bestaande standplaatsen uitgebreid. In de Greinstraat en aan het Verbindingsdok-Westkaai komt een nieuwe cambio-standplaats.

Geert Gisquière, cambio autodelen : "Wij zijn heel blij met de extra plaatsen in het district Antwerpen. Daarmee zitten we - dankzij de vlotte samenwerking met het Antwerpse stadsbestuur - mooi op schema om tegen eind van dit jaar ons aanbod te laten groeien tot 140 deelauto's (meer dan 25% groei tegenover begin 2016) en zo een meerderheid van de Antwerpenaars een deelwagen ter beschikking te kunnen stellen op loop- of fietsafstand van zijn/haar woning."

In de Lange Leemstraat komt er een autodeelplaats op vraag van een groep autodelers, lid van autodelen.net. "Deze vaste standplaats autodelen is een mooie en noodzakelijke ondersteuning voor de meer dan 1400 particuliere autodelers in Antwerpen ", aldus Jeffrey Matthijs, Coördinator van Autodelen.net.

De standplaatsen zijn in de loop van augustus gebruiksklaar.

De stad Antwerpen wil autodelen faciliteren. Autodelen levert in de praktijk immers een grote ruimtebesparing op. Al naargelang de context worden er volgens onderzoek vier tot acht parkeerplaatsen per deelwagen bespaard. Het aanbod van autodelen in de buurt zal bovendien de buurtbewoners extra stimuleren om er gebruik van te maken.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "Om Antwerpen actief en bereikbaar te houden, moeten we kijken naar alternatieve vervoersmiddelen zoals autodelen. Een deelauto kan een perfect alternatief zijn voor mensen zonder eigen auto of voor gezinnen die af en toe een tweede auto gebruiken."