Mobiliteit en Verkeer

Extra opstelstroken aan kruispunten A12 om verkeersdruk te verminderen

Vanaf volgende week starten er werkzaamheden aan vier kruispunten op de A12. Die moeten de verkeersdruk op de omgeving verminderen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat op vier kruispunten bijkomende opstelstroken aanleggen. Die maatregel moet langer groen licht geven aan het verkeer dat uit de zijstraten komt. Daar staat het verkeer nu bijzonder lang stil. Dat zou dus moeten verbeteren. De werken starten volgende week vrijdag en als het weer meezit, zouden ze nog voor het einde van het jaar klaar moeten zijn. 
 
In juli heeft het Agentschap Wegen en Verkeer samen met verschillende partners overlegd over oplossingen voor een betere doorstroming van het verkeer op de A12. Er zijn toen een aantal maatregelen afgesproken op korte en langere termijn. Een eerste maatregel, de invoering van een tijdelijke ‘werflichtenregeling’ voor de duur van de werken van Aquafin, werd reeds in augustus ingevoerd.
Intussen bereidde AWV ook een volgende maatregel voor: de aanleg van bijkomende opstelstroken aan vier kruispunten van de A12 in Aartselaar. Door bijkomende opstelcapaciteit te voorzien op de A12 ter hoogte van de kruispunten kan er met minder groentijd even veel verkeer als vandaag over de kruispunten gestuurd worden. De tijd die hier gewonnen wordt kan dan aan de zijstraten toebedeeld worden zodat deze langer groen krijgen. Deze maatregel moet de verkeersdoorstroming rond de A12 verbeteren en vooral de grote filedruk op de zijstraten helpen verlichten.
Op langere termijn wordt het studiewerk rond de mogelijke plaatsing van één of meer fietsbruggen langs de A12 en het ondertunnelen van de kruispunten voortgezet.
 
 
Wat verandert er precies? 
Op alle vier de kruispunten (van kruispunt Langlaarsteenweg t.e.m. kruispunt Kontichsesteenweg) worden bijkomende opstelstroken aangelegd op de A12 in beide rijrichtingen. Zowel voor als na de lichten wordt een bijkomende opstelstrook van ongeveer 150m aangelegd aan weerszijden van ieder kruispunt. Voorbij de verkeerslichten wordt de bestaande afrit hiervoor aangepast.
Voor de aanleg van de opstelstroken wordt ruimte ingenomen van de midden- en zijbermen. In de rijrichting Antwerpen wordt de opstelstrook voorzien in de middenberm. In de rijrichting Brussel wordt de opstelstrook voorzien in de zijberm (tussen A12 en N177).
Het aanleggen van deze extra opstelstroken is een ingrijpend werk waarvoor plaatselijk een volledig nieuwe wegopbouw (van fundering tot toplaag) nodig is. Voor de opbouw van het nieuwe wegdek kan beginnen, zal de aannemer eerst nog in de weer zijn met het bouwrijp maken van de locaties (afbraak bestaande verharding en grondwerk). Verder zal de aannemer ook nieuwe riolering plaatsen, grachten aanleggen, vangrails aanbrengen, etc. ...
Deze investering van meer dan vier miljoen euro moet het verkeer vlotter laten verlopen en gemeenten en industriezones beter ontsluiten.
 
Bovenstaand figuur toont de bestaande en nieuwe situatie aan het kruispunt A12 met Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en is representatief voor de aanpassingen aan de overige drie kruispunten. Het kaartmateriaal kunt u ook apart downloaden op www.wegenenverkeer.be/aartselaar.
 
Werken in vier fases
 
De werken gebeuren in vier fases en beginnen aan het kruispunt van de A12/N177 met Bist en Langlaarsteenweg. Vervolgens schuiven ze kruispunt per kruispunt op in de richting van Antwerpen. Op vrijdagavond 15 november (20u) gaan de werken van start. Per kruispunt zullen de werken ongeveer een week in beslag nemen. Als de werken vlot verlopen en de weersomstandigheden meezitten verwacht AWV de aanleg van de opstelstroken nog voor het jaareinde te kunnen afronden.
 
 
 
Hinder: overdag blijven A12 en kruispunten volledig open
 
De werken zullen onvermijdelijk hinder met zich meebrengen voor het verkeer. Om de hinder tot een minimum te beperken, nemen AWV en de aannemer een aantal maatregelen. Zo zullen de werken waarvoor er rijstroken moeten worden ingenomen op de A12, enkel ’s nachts uitgevoerd worden. Overdag blijft de A12 in beide richtingen volledig open en zijn kruisende bewegingen op de kruispunten steeds mogelijk. ’s Nachts rijdt het verkeer op de A12 in beide richtingen over één rijstrook en zijn kruisende bewegingen op de kruispunten niet mogelijk. Tijdens de nachten van woensdag, donderdag en vrijdag wordt de A12 richting Brussel telkens afgesloten en moet het verkeer via de parallelle Boomsesteenweg/Antwerpsesteenweg (N177) rijden.
 
Verkeerssituatie overdag (6u-20u)
 
  • Richting Antwerpen A12 volledig open (2 rijstroken beschikbaar)
  • Richting Brussel A12 volledig open (2 rijstroken beschikbaar)
  • Kruisende bewegingen op kruispunt waar gewerkt wordt zijn mogelijk
  • Richting Brussel: afrit voorbij het kruispunt waar gewerkt wordt is afgesloten

Verkeerssituatie 's nachts (20u-6u)

  • Richting Antwerpen wordt de A12 op één rijstrook gezet
  • Richting Brussel wordt de A12 op één rijstrook gezet
  • Op woensdag-, donderdag- en vrijdagnacht wordt de A12 richting Brussel afgesloten, verkeer over de N177
  • Kruisende bewegingen op kruispunt waar gewerkt wordt zijn niet mogelijk
  • Richting Brussel: afrit voorbij het kruispunt waar gewerkt wordt is afgesloten

(Bron: Agentschap Wegen en Verkeer)

(Afbeeldingen: © AWV)