Mobiliteit en Verkeer

Fietsbeleid in Antwerpen inspireert de Duitse Bundestag

De fiets is in Duitsland als vervoersmiddel sterk in opkomst. Het Duitse beleid wil daarop inzetten en doet daarom in Vlaanderen inspiratie op. Op uitnodiging van het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken bezocht een delegatie van zeven parlementsleden van de Bundestag enkele toonaangevende fietsprojecten van de provincie en stad Antwerpen. Gedeputeerde Luk Lemmens en schepen Koen Kennis, beiden bevoegd voor Mobiliteit, hebben hun beleid daarbij toegelicht.

De Vlaamse fietsinfrastructuur werpt internationaal steeds meer hoge ogen. Dat is ook de Duitse Bundestag niet ontgaan die in het kader van een studiereis grote belangstelling toont voor onze fietsostrades en het beleid errond. “De delegatie koos bewust om naar Antwerpen te komen om te onderzoeken hoe we ons gezamenlijk fietsbeleid omzetten in de praktijk en welke richtlijnen hiervoor ontwikkeld werden”, verduidelijkt gedeputeerde Luk Lemmens. “Daarbij kon Antwerpen op een verhoogde interesse rekenen wegens de geslaagde samenwerking die we met een gedeeld fietsbeleid op regionaal, provinciaal en lokaal niveau tot stand brengen. De Duitse situatie, waar men ook op verschillende beleidsniveaus samenwerkt rond fietsen, sluit hierbij nauw aan.”

Inzetten op modal shift

“De stad Antwerpen heeft de voorbije jaren sterk de kaart van de modal shift getrokken, en daarvoor flink geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur”, vult schepen Koen Kennis aan. “Samen met het verhoogde investeringsbudget van Vlaanderen zetten we verder in op de aanleg van doordachte, veilige en comfortabele fietsinfrastructuur die onze inwoners en bezoekers aan de stad verleidt om verplaatsingen met de fiets te doen.”

300 miljoen voor Vlaamse fietsinfrastructuur

“Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord blaakt van grote ambities inzake fietsbeleid”, zegt secretaris-generaal Filip Boelaert van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. “Vlaanderen trekt de investeringen in fietsinfrastructuur verder op. In 2019 wordt minstens 150 miljoen euro geïnvesteerd en daarna volgt een steil groeipad naar 300 miljoen euro voor fietsinfrastructuur. Dit voorjaar heeft de Vlaamse Regering bovendien beslist om de realisatie van het netwerk van fietssnelwegen te beschouwen als project ‘van groot openbaar belang’. Er zal sterk worden ingezet op het wegwerken van de onveilige, ontbrekende, en oncomfortabele schakels in de fietsverbindingen.”

De fietsbrug van Berchem als symbool

De delegatie bezocht onder begeleiding van schepen Koen Kennis en gedeputeerde Luk Lemmens diverse provinciale en lokale fietsprojecten in Antwerpen. Zo fietsten ze over de fietsostrade F1 Antwerpen-Brussel en de net aangelegde fietsostrade F11 Antwerpen-Lier ter hoogte van de luchthaven in Deurne. “De 600 meter lange fietsbrug, als onderdeel van de F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel, ter hoogte van het station van Berchem trekt duizenden fietsers per dag. Deze brug van 4.2 m breed, geopend in 2018, is een staaltje van moderne fietsinfrastructuur. We werkten hiermee een belangrijke missing link op de F1 Antwerpen-Mechelen weg”, geeft gedeputeerde Luk Lemmens aan. “We fietsten ook langs het oudste deel van de F1, een stukje fietspad van slechts 2 meter breed in klinkers tussen de Roderveldlaan en Deurnestraat waar het 15 jaar geleden allemaal begon. Bij de aanleg van dit fietspad kon niemand vermoeden dat er enkele jaren later duizenden fietsers per dag gebruik van zouden maken”, vervolgt gedeputeerde Lemmens. 

“De stad Antwerpen heeft de voorbije jaren ook fel geïnvesteerd in verkeersveiligheid voor fietsers. Met deze fietsbrug mijden de vele fietspendelaars en schoolgaande jeugd het gevaarlijke kruispunt aan de Singel. Daarnaast kunnen ze ook hun fiets makkelijk stallen, en eventueel op trein, tram of bus overstappen. We stimuleren hiermee het park & bike systeem waarbij pendelaars en bezoekers de first of last mile makkelijk met de fiets kunnen doen”, vult schepen Koen Kennis aan.

“Deze brug toont goed aan dat de provinciale en lokale overheden cruciale partners zijn bij de uitrol van het Vlaamse beleid. Door bruggen te slaan tussen ons fietsbeleid hopen we tegen 2024 nog veel maatschappelijk belangrijke projecten als deze fietsbrug te realiseren”, sluit secretaris-generaal Filip Boelaert af.

Een inspirerend traject

De delegatie fietste ook een deel van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier af. “Met het nieuwe deel van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier langs de luchthaven in Deurne zet de provincie Antwerpen de nieuwe standaard. Het zijn alvast innoverende projecten die de Duitse parlementsleden kunnen inspireren”, vertelt gedeputeerde Luk Lemmens.

Koen Kennis: ”De kroon op het werk van de vernieuwde fietsinfrastructuur in Antwerpen zal de Scheldebrug zijn, een brug enkel voor wandelaars en fietsers. Die zal het sluitstuk vormen van het Ringfietspad, en aansluiten op een fietsnetwerk dat de ruime regio in 360° moet bedienen. Deze brug is  dan ook een essentieel onderdeel van de oplossing van het mobiliteitsvraagstuk in Antwerpen.”

(bericht en foto © Provincie Antwerpen)