Mobiliteit en Verkeer

Fietsbrug over de Schelde en de 18 overkappingsprojecten. Lees hier alle info

Er komt een fietsbrug over de Schelde.  Dat werd vandaag bekend gemaakt tijdens de voorstelling van de mobiliteitsplannen voor Antwerpen.  Daar werd ook de volgorde van de overkappingsprojecten voorgesteld.

Vandaag heeft het politiek stuurcomité een selectie gemaakt van 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone, samen goed voor een bedrag van 1,25 miljard euro. Dat bedrag is vorig jaar toegezegd door Vlaanderen, de Stad Antwerpen en de Antwerpse haven.

18 geselecteerde Ringprojecten, 4 op de reservebank Uit de evaluatie van de in totaal 31 Ringprojecten die de zes ontwerpteams hadden uitgewerkt, kwamen 17 projecten naar boven:

1. Oosterweelknoop / Noordkasteel: 14 miljoen euro

2. Bermenlandschap langs een verlaagde R1 Noord: 70 miljoen euro

3. Stationsomgeving Luchtbal: 368 miljoen euro

4. Stenenborgerweert / Kap Dam: 15 miljoen euro

5. Bermenlandschap Albertkanaal: 6 miljoen euro

6. Kap Sportpaleis: 147 miljoen euro

7. Waterpark (gedeeltelijk): 63 miljoen euro

8. Nieuw Oost: Niet van toepassing (projectontwikkeling met autonome financiering, niet van overkappingsbudget)

9. Schijnvallei / Ter Loo / Deurne: 122 miljoen euro

10. Longitudinaal Ringpark: 23 miljoen euro

11. Nieuwe kap A12/Jan De Voslei: 145 miljoen euro

12. Bermen van Knoop tot Lemanstraat: 55 miljoen euro

13. Park Knoop Zuid (gedeeltelijk): 30 miljoen euro

14. Scheldebalkon: 22 miljoen euro

15. Scheldebrug: 49 miljoen euro

16. Voltooien fietsnetwerk: 26,5 miljoen euro

17. Stille bermen Zwijndrecht-Burcht: 48 miljoen euro

18. Stille bermen Linkeroever: 36 miljoen euro

Naast deze Ringprojecten is 10,5 miljoen euro voorzien voor verder studiewerk rond onder andere het verkeerskundig systeem op de zuidoostelijke ring, tunnelveiligheid, multimodale knopen en overkappingskansen voor de volgende fasen. Als bij uitwerking van de geselecteerde Ringprojecten budgettaire ruimte zou ontstaan, kunnen ook onderdelen van deze reserveprojecten gerealiseerd worden:

19. Groene Brug: 12 miljoen euro

20. Kap Kalverwei (gedeeltelijk): 124 miljoen euro

21. Park Knoop Zuid (deel 2): 105 miljoen euro

22. Ecopassage en waterlandschap Linkeroever: 25 miljoen euro

Werk met werk maken

De realisatie van een belangrijk deel van de eerste fase leefbaarheidsprojecten ligt in het projectgebied van de Oosterweelverbinding. Ze kunnen tegelijk aan en/of onmiddellijk aansluitend op de werken aan de Oosterweelverbinding uitgewerkt en gerealiseerd worden. De grondoverschotten van Oosterweel kunnen bovendien onmiddellijk gebruikt worden voor de aanleg van het bermenlandschap. Tegelijk kunnen de civieltechnische componenten van deze leefbaarheidsprojecten meteen toegevoegd worden aan de Oosterweelverbinding, zodat deze onderdelen tegelijk aanbesteed en gerealiseerd kunnen worden.

Volgende stappen in uitwerking leefbaarheidsprojecten

Het is nu zaak om de geselecteerde overkappings- en leefbaarheidsprojecten verder ontwerpmatig en bouwtechnisch uit te werken. De nodige procedures zullen ook doorlopen moeten worden om naar uitvoering te kunnen gaan. Aan intendant Alexander D’Hooghe is gevraagd hierin nog een tijdelijke rol op te nemen, in afwachting van de aanstelling van een nieuwe intendant