Mobiliteit en Verkeer

Fietsers die in verkeerde rijrichting reden of zonder licht geverbaliseerd

Op 22 en 23 december heeft het verkeersondersteuningsteam van de regio Zuid samen met twee aspirant-inspecteurs controles gehouden op fietsers, fietspaden en op de verlichting. Het was slecht weer en dus is een goede zichtbaarheid belangrijk. 

Er zijn 123 fietsers gecontroleerd op de Sint-Bernardsesteenweg, de Jules Moretuslei en de G. Legrellelaan. 19 mensen gebruikten het fietspad in de verkeerde richting. Eén fietser werd betrapt toen ie zonder handen reed en druk aan het gsm'en was. Vijf fietsers reden zonder verlichting. Bij de controleactie is ook iemand aangetroffen die illegaal in het land verblijft. Samen met het plaatselijke wijkteam is de verdere afhandeling gebeurd.

(foto Google Street View)