Media en Cultuur

Filmhuis Klappei kan werking blijven voortzetten

Filmhuis Klappei kan zijn werking blijven voortzetten.  Schepen Tom Meeuws heeft voor een compensatie gezorgd voor de weggevallen subsidies. 

De 21 200 euro subsidie die geschrapt werden door het kabinet cultuur, worden nu gecompenseerd door een even groot bedrag uit de kas van het kabinet van sociale zaken. Volgens schepen Tom Meeus vervult Filmhuis Klappei een belangrijke sociale rol als buurthuis. Meeus trekt overigens nog meer subsidies uit voor buurtinitiatieven. Zo kunnen ook dak- en thuislozenrestaurant Kamiano, de Blikfabriek in Hoboken, het voedselatelier van Madame Fortuna, de Rataplan en buurtcentrum Cortina in Antwerpen-Noord rekenen op financiële steun vanuit het kabinet sociale zaken. 

(bekijk hieronder de ATV-reporage)