Nieuws

Foorkramers vragen om financiële steun

De foorkramers zijn matig tevreden uit het overleg gekomen met ministers van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne en van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's David Clarinval. Ze vragen dat er meer steun komt vanuit de drie gewesten en vooral dat er meer uniformiteit komt in de steunmaatregelen. "Ik kan niet zeggen dat we tevreden zijn, maar we zijn wel dankbaar voor de steun vanuit de federale regering. Het zijn vooral de gewesten die ons moeten helpen en meer moeten doen. Het Vlaamse gewest heeft ons bijvoorbeeld al veel meer gegeven dan het Brusselse gewest", meldt Patrick De Corte, vakbondsman voor de Brusselse foorkramers.

De kermissen gaan nog amper door in België en dan vooral in kleine bezettingen. De foorkramers zijn tevreden met de verdubbeling van het overbruggingskrediet en de kwijtschelding voor de betalingen aan de RSZ, maar perspectief is er nog te weinig. "Op de lange termijn ben ik niet gerustgesteld. Ik denk dat de pandemie nog lang zal duren en dus moet er ook hulp komen in 2021", stelt De Corte.