Nieuws

Frankrijklei en Italië krijgen opnieuw groen karakter

Begin dit jaar is de aannemer gestart met het aanplanten van de bomen op de Italiëlei. In totaal worden er zo'n 540 bomen op de Italië- en Frankrijklei aangeplant. Dat zijn 182 bomen meer dan voor de werken.  Dit plantsei­zoen planten we er 330, volgend plansei­zoen volgen er nog 210.

Op de Leien planten we platanen. De bomen hebben een stamom­trek van ongeveer 40 centimer. In totaal komen er 4 bomenrijen: langs weerszijden van de trambed­ding en langs beide ventwegen. Zo krijgen de Frankrijklei en de Italiëlei opnieuw een groen karakter. 

(bericht en foto : de Noorderlijn)