Media en Cultuur

Fuif voor stenen beelden

embed

Nog eens goed kunnen feesten, dat is een wens die velen van ons hebben. Ook beeldhouwer Jorg Van Daele uit Nieuwmoer bij Kalmthout mist het enorm. En dus liet Jorg zich inspireren, en nu heeft hij een hele fuif opgesteld in één van z'n tentoonstellingsruimtes. Maar geen fuif voor mensen, nee. Wel een fuif... voor stenen.