Onderwijs

Geen afkoelingsweek in basisonderwijs, leerlingen krijgen wel vaste plaatsen

Er komt geen afkoelingsweek in het basisonderwijs in de week voor de krokusvakantie. Dat werd vandaag beslist op onderwijsoverleg tussen minister Ben Weyts (N-VA), de vakbonden en de virologen. 

De extra maatregelen die vorige week werden ingevoerd, blijven behouden. Leerlingen in het lager onderwijs krijgen ook vaste plaatsen in de klas en in de refter.