Onderwijs

"Geen heropstart als de veiligheid niet kan gegarandeerd worden"

embed
Schooldirecties die niet in staat zijn voldoende afstand en veiligheid te garanderen voor hun leerlingen zullen hun school midden mei niet heropenen, dat stelt de koepel van het gemeenschapsonderwijs in Antwerpen. Het GO start ook een grootschalige bevraging bij ouders om na te gaan of die hun kinderen naar de opvang willen sturen.