Nieuws

Geen kosten voor uitvaarten in het bisdom Antwerpen tijdens lockdown

De parochies van het bisdom Antwerpen zullen geen kosten aanrekenen voor uitvaarten die plaatsvinden onder de huidige beperkende voorwaarden, vanaf het begin van de lockdown op 13 maart en tot zolang de regering deze laat duren.

Dat heeft Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, gisteren geschreven aan de pastorale medewerkers en kerkbesturen van zijn bisdom. 'Omdat wij gedurende de lockdown slechts ingeperkte uitvaartvieringen kunnen aanbieden, kunnen en willen wij voor deze vieringen geen normale bijdrage aanrekenen. Heel de samenleving deelt vandaag in de klappen van de coronacrisis en van de verzwakte economie. In deze noodtoestand willen wij eerst en vooral solidariteit betonen met al wie nu beproefd worden: familiaal, sociaal, economisch', aldus de bisschop.

Bonny stelt dat deze beslissing geldt voor alle pastorale medewerkers die betrokken zijn in rouwbegeleiding en uitvaartdiensten. 'Door hun dienst te verlenen zonder vergoeding kunnen zij een teken van meeleven en solidariteit stellen, midden een verontruste samenleving. Uiteraard brengt elke uitvaartliturgie kosten mee voor het kerkbestuur (gebouw, verwarming, koster, organist). Toch rekenen wij ook op hun medewerking. Het gebaar van meeleven en solidariteit dat kerkbesturen tijdens deze lockdown kunnen uitsturen in hun parochie, dorp of wijk, verdient nu alle voorrang. Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke gebaren'.

(foto Pixabay)