Mobiliteit en Verkeer

Geen voorrang meer voor fietsers op gewestwegen

Fietsers verliezen hun voorrang op hoofdwegen door de nieuwe wegmarkeringen. Het Agentschap Wegen en Verkeer verandert haar aanpak.

Vandaag hebben fietsers op sommige Vlaamse gewestwegen voorrang, op anderen dan weer niet. Om alles eenduidig te maken, is het Agentschap in heel Vlaanderen de kruispunten langs gewestwegen aan het aanpassen. De haaietanden voor de auto's verdwijnen en verschijnen nu aan het fietspad. Aan de Carnotstraat en de Plantin Moretuslei in Antwerpen bijvoorbeeld, zouden fietsers binnenkort hun voorrang kunnen verliezen.

Meer in het atvnieuws van 12u30

(foto Google Street View)