Gezondheid

Gemiddeld 145 ziekenhuisopnames per dag

Tussen 1 en 7 maart werden er gemiddeld 145,1 mensen met COVID-19 opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een lichte daling met 3 procent. Het totale aantal ziekenhuispatiënten met COVID-19 bedraagt nu 1.932, of 53 patiënten meer dan op zaterdag. Van hen liggen er 426 op intensieve zorgen, 10 meer dan op zaterdag. 

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus lag in de week tussen 26 februari en 4 maart op gemiddeld 2.344 per dag. Dat is nagenoeg evenveel (2.345) als de week voordien. Sinds het begin van de coronapandemie raakten al zeker 787.891 Belgen besmet. Het aantal overlijdens aan COVID-19 blijft ook rond hetzelfde cijfer schommelen, tot gemiddeld 25 per dag in de week tot 4 maart. Zondag lag het weekgemiddelde iets hoger, op 26,9. In totaal kostte het virus al aan 22.261 landgenoten het leven.

(foto © Belga)