Gezondheid

Gemiddeld nog 82 coronabesmettingen

embed

Er zijn per dag gemiddeld nog 82 besmettingen met covid19 in ons land. Dat is een daling en ook alle andere cijfers zitten in dalende lijn.

Gezondheid
  • «
  • Meer nieuws