Justitie

Gevangenisstraffen tot 29 jaar voor roofmoord op Leo Van Rentergem

Het Antwerpse hof van Assisen heeft de Roemenen Fernando-Marius Covaciu (24), Sergiu Ioan Covaci (22) en Sorin Varga (43) na 3,5 uur beraadslaging veroordeeld tot respectievelijk 28, 23 en 29 jaar opsluiting voor de roofmoord op Leo Van Rentergem (59) uit Deurne. Het openbaar ministerie had 28, 23 en 30 jaar cel gevorderd. 

Leo werd op 20 mei 2018 gedood in zijn appartement aan de Confortalei en bestolen van zijn portefeuille, gsm en draagbare telefoon. Bij de strafbepaling werd rekening gehouden met de bijzondere zwaarwichtigheid van de feiten. 'Door een drang naar snel en gemakkelijk geldgewin hebben de drie beschuldigden het slachtoffer met nietsontziend geweld en zonder mededogen overvallen in zijn woning en voor dood achtergelaten. Wat de feiten nog schrijnender maken is dat Leo mentaal en fysiek gehandicapt was en dat er al meermaals misbruik werd gemaakt van zijn beperkingen en van zijn gulheid. De dood van Leo heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op het leven van zijn broer en de nabestaanden', klonk het in het arrest. 

Verzachtende omstandigheden

Voor ieder van de beschuldigden werden wel een of meerdere verzachtende omstandigheden aanvaard. Voor Fernando waren dat zijn gunstig strafrechtelijk verleden en zijn jeugd. De twintiger heeft nooit een stabiele thuissituatie gekend, kreeg geen normen of waarden mee en werd al op jonge leeftijd aan zijn lot overgelaten. Sergiu kwam wel uit een warm nest, maar hij was nog jong op het moment van de feiten, amper 19. Naast zijn leeftijd werd ook zijn psychisch profiel, dat nog ruimte laat voor verbetering, als verzachtende omstandigheid aanvaard. Voor Sorin sprak dan weer zijn gunstig strafrechtelijk verleden in zijn voordeel. Hij was de enige die een andere straf keer dan gevorderd werd: 29 jaar in plaats van 30. Assisenvoorzitter Alexandra Van Kelst gaf de drie Roemenen mee dat de jury een grote menselijkheid aan de dag had gelegd. 'Jullie krijgen nog kansen, in tegenstelling tot Leo. Ik geef jullie de raad om aan jezelf te werken, want ieder van u zal ooit opnieuw deel uitmaken van de maatschappij.'