Mobiliteit en Verkeer

Gezocht: transportbedrijven die mee oplossing aanreiken voor spreiding vrachtverkeer tijdens Oosterweel

Toen iedereen in lockdown ging, schakelde Lantis een versnelling hoger. De bouwheer van de Oosterweelverbinding maakte van de verkeersluwe periode gebruik om keihard door te werken op de E17, waar onder meer het wegdek werd vernieuwd. Maar nu onze maatschappij en economie stilaan weer op gang komen, is er ook weer meer verkeer. Die toename wil Lantis op een slimme manier opvangen door samen met de transportsector op zoek te gaan naar een betere spreiding van het vrachtverkeer. Daarom lanceert de bouwheer samen met het Havenbedrijf een open oproep om voorstellen in te dienen waarmee het vrachtverkeer gespreid kan worden in de tijd. Het voorstel dat uiteindelijk wordt uitgevoerd krijgt maximaal 100.000 euro ondersteuning gedurende 3 jaar.

De oproep van Lantis kadert binnen het Minder Hinder plan van de huidige werken aan de Oosterweelverbinding op Linkeroever. Daarmee wil Lantis de bereikbaarheid van de omgeving en de haven tijdens de werken optimaal houden. Niet alleen door in te zetten op een modal shift in het personenvervoer, maar ook door maatregelen te nemen die enerzijds het vrachtverkeer spreiden in tijd en ruimte en anderzijds het aantal vervoersstromen verminderen.

“Om die maatregelen mee in te vullen, reiken we de hand naar de transportsector”, zegt Bart Van Camp, directeur omgeving bij Lantis. “Door hen mee te laten nadenken over de oplossingen, creëren we enerzijds draagvlak en anderzijds een wederzijds engagement.”

Nachthub

Op een nachthub worden de containers overdag verzameld om daarna tijdens de minder drukke uren en vooral tijdens de nachturen naar de containerterminals te worden gebracht.

Concreet omvat de oproep een vraag om een nachthub langs de E17 of in de haven zelf op te zetten. Een nachthub is een plek waar containers overdag worden verzameld om daarna tijdens de minder drukke uren en vooral tijdens de nachturen naar de containerterminals in de haven te worden gebracht en omgekeerd.

De laatste jaren werden er al verschillende initiatieven genomen om een verschuiving van het vrachtverkeer van de dag naar de nacht te realiseren.

Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp legt uit: “Port of Antwerp streeft naar meer nachtvervoer van goederen. Door alle betrokken partijen samen te brengen, hebben we bereikt dat de containerterminals aan het Deurganckdok ook ’s nachts open zijn voor vrachtwagens.  ’s Nachts is er immers nog veel capaciteit op de wegen. Meer nachtververvoer betekent minder verkeer overdag en dus minder kans op files. De nachthub kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.”

Om het nachtvervoer te bevorderen, paste de NV Tunnel Liefkenshoek in 2017 de tarieven van de Liefkenshoektunnel aan. Tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens kunnen vrachtwagens aan een sterk verminderd tarief gebruik maken van de tunnel.

David Van Herreweghe, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Lantis: “Het aantal nachtelijke doortochten is sindsdien verdubbeld. Van zo’n 600 doortochten per nacht zijn we naar ongeveer 1200 doortochten per nacht gegaan. Eén of meer strategisch aangelegde hubs kunnen de shift naar nachtelijk vrachtvervoer verder doen groeien omdat ze de rendabiliteit van onze transporteurs verhogen.  Het laat hen bijvoorbeeld toe om volle containers  net buiten de stad of de haven te brengen om ze daarna weer op te pikken voor verdere belevering op een moment waarop de wachttijden beperkt zijn. En dat zonder de R1 verder te belasten.”

Financiële ondersteuning

Voor de projectoproep wordt Lantis inhoudelijk ondersteund door het Havenbedrijf Antwerpen. De ingediende voorstellen worden getoetst aan de vooropgestelde doelstellingen. Daarbij wordt er onder andere gekeken naar de duurzaamheid en de kwaliteit van het voorstel. Uit alle voorstellen wordt er één geselecteerd. Dat voorstel ontvangt van Lantis gedurende drie jaar een financiële ondersteuning van maximum 100 000 euro.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen de leidraad voor de open projectoproep terugvinden op www.oosterweelverbinding.be/projectoproep. Een voorstel indienen kan tot en met 14 augustus.