Gezondheid

Gids om opnieuw veilig aan het werk te gaan

Het is belangrijk dat bedrijven opnieuw hun activiteiten kunnen hernemen. Maar ook belangrijk dat werknemers in veilige omstandigheden kunnen werken. Daarom heeft Minister van Werk en Economie Nathalie Muylle samen met de Hoge Raad voor de Preventie en Bescherming op het Werk en de FOD Werk een gids ontwikkeld  die duidelijk en concreet algemene maatregelen geeft die in acht moeten genomen worden.

De naleving van deze veiligheidsvoorschriften zijn voor iedereen uitzonderlijk belangrijk om een heropflakkering van het coronavirus tegen te gaan . Iedereen (werkgevers , werknemers, consumenten, leveranciers, …) kan dan ook gesanctioneerd worden bij de niet-naleving van deze veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. De inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk zal hierbij een rol spelen, in eerste instantie via een begeleidende en oplossingsgerichte aanpak.

Dit is een essentieel onderdeel bij de herstart van bedrijven en handelszaken.

Deze gids  is uitgebreid besproken met de Groep van 10 (werkgevers en werknemers), die zich er toe verbinden de gids te verspreiden bij hun leden. De Groep van 10 heeft aan de Nationale Arbeidsraad gevraagd om deze gids over te maken aan de paritaire comités. Dit maakt het mogelijk dat de alle economische sectoren deze kunnen verfijnen op maat van hun sector.

klik hier om de gids te kunnen downloaden