Gezondheid

Gratis cursussen rond stress, angst en depressie

“We willen het welzijn van de Antwerpenaar verbeteren”, zegt psycholoog Bep Trogh van The Human Link. Samen met de stad organiseert zij na de zomervakantie gratis cursussen over stress, angst en depressie. Schrijf u in en leer hier beter mee om te gaan.

Iedereen is welkom

Bep Trogh van The Human Link: “Iedereen is welkom op onze cursussen. Zowel personen met klachten als mensen die niet willen hervallen in een bepaald klachtenpatroon of die er preventief mee aan de slag willen gaan. Ook familieleden van personen met klachten zijn welkom. Zij staan soms machteloos omdat ze niet weten hoe ze hun dierbare kunnen helpen. We bieden ook cursussen specifiek voor eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen en vluchtelingen.”

Tips en handvaten

“Een groepscursus bestaat uit een reeks van 4 of 5 lessen van telkens 2 uur. We organiseren de cursussen in de verschillende districten, dicht bij de mensen. Aan de hand van herkenbare voorbeelden leggen we eenvoudig uit wat angst, stress en depressie betekenen. We geven informatie over de klachten die iemand ervaart en hoe je die kan voorkomen. We leggen ook uit hoe klachten ontstaan en versterkt worden.

Erg belangrijk zijn de tips die we geven om klachten aan te pakken. We leggen het concreet uit met stappen- en actieplannen. We reiken handvatten aan om niet te hervallen in bepaalde patronen of om vicieuze cirkels te doorbreken. De uitleg die we geven, wisselen we af met oefeningen. Zo sporen we iedereen aan om zoveel mogelijk zelf actief aan de slag te gaan.”

Veilige omgeving

“Een groep telt 20 tot 25 personen. Het is een veilige omgeving waar iedereen vragen mag en kan stellen. Het is geen individuele therapie, want we gaan niet in op specifieke problemen van deelnemers. De reacties achteraf zijn meestal positief. Dankzij onze tips kunnen mensen hun klachten beheersen of er beter mee omgaan.”

Meer info : 

The Human Link
03 218 78 17
www.thehumanlink.be
Alles over deze gratis cursussen op psycho-educatie.be

(bericht Stad Antwerpen - foto Victoriano Moreno)