Nieuws

Gratis kinderopvang in paasvakantie voor kinderen tussen 3 en 12 jaar

De Vlaamse regering voorziet gratis kinderopvang in de paasvakantie voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. De aanbieders krijgen daarvoor een compensatie. De regering maakt daar 8 miljoen euro voor vrij, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

De Vlaamse regering verzekert ook in de paasvakantie kinderopvang voor ouders die bijvoorbeeld in de zorgsector werken, of voor kinderen die anders bijvoorbeeld bij de grootouders terecht zouden komen. Dat kan bijvoorbeeld georganiseerd worden door scholen, met onderwijspersoneel dat vrijwillig inspringt, of door lokale besturen.

Opvang gratis 

Omdat ouders die hun kinderen in scholen laten opvangen sowieso niets zouden betalen, maar wie van buitenschoolse opvang gebruikmaakt normaal gezien wel betaalt, besliste de Vlaamse regering om alle opvanginitiatieven gratis te maken. Gezinnen moeten ook niet betalen voor gemiste opvangdagen, dagen waarop een kind ondanks reservatie afwezig is van de kinderopvang. Tegelijkertijd zullen veel ouders hun kinderen de komende twee weken wellicht thuis houden, terwijl ze anders wel naar de kinderopvang zouden gaan. De regering voert daarom een financiële compensatieregeling in voor de buitenschoolse opvanginitiatieven, zodat de inkomsten gegarandeerd zijn. Ze krijgen een forfaitair bedrag per erkende of geattesteerde plaats voor buitenschoolse kinderopvang. De regering trekt daar in totaal 8 miljoen euro voor uit.

'Veel gezinnen hadden zich de paasvakantie wellicht anders voorgesteld dan de manier waarop ze die nu moeten beleven', zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vanmiddag tijdens een persconferentie van de Vlaamse regering. 'Maar het is erg belangrijk dat we kinderopvang kunnen voorzien. We moeten garanderen dat ouders uit cruciale sectoren zoals de zorg opvang blijven vinden voor hun kinderen.' 

(foto Pixabay)