Onderwijs

Groen pleit voor afschaffing eindtoetsen/examens in het lager onderwijs

Splitst de klassen in twee, laat de eindtoetsen of examens zeker in het lager onderwijs vallen, en werk samen met de lokale besturen op logistiek vlak en met de federale overheid voor beschermend materiaal. Dat zijn enkele groene voorstellen voor de heropening van de scholen, die Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman dinsdag voorstelt.

Voor Groen zijn scholen geen laboratoria en daarom moet het proefdraaien op vrijdag 15 mei voor de heropening op maandag 18 mei tot een minimum beperkt worden. De partij wil ook dat de beperking tot 10 leerlingen per klas losgelaten wordt. Veel klassen tellen eerder 24 dan 20 kindjes, waardoor de klas dan in drie gesplitst moet worden, wat tot een tekort aan ruimte en leerkrachten kan leiden. 'Minister Weyts moet een duidelijk signaal geven aan de scholen dat 12 of 13 kindjes per groep ook mag en veilig kan om organisatorisch knopen weg te nemen', vindt Meuleman. Zij wil ook af van eindtoetsen en examens, zeker in het lager onderwijs. Leerkrachten van het derde, vierde of vijfde leerjaar zullen moeten bijspringen in de gesplitste klassen van de leerjaren die wel naar school mogen.

Daarnaast moeten ze preteaching leerstof voorzien voor de leerlingen uit hun eigen klas die nog thuis zitten. Ze daarbij nog vragen om eindtoetsen op te stellen en te verbeteren is de druppel. Ook voor leerlingen is dat nu niet haalbaar. Permanent evaluatie is aangewezen, we vertrouwen op hun oordeel en hun kennis van het kind, aldus Groen. De partij pleit er voorts voor dat de lokale besturen de scholen logistiek ondersteunen, door onder gemeentelijke infrastructuur ter beschikking te stellen, de veiligheid te garanderen aan de schoolpoort, netoverschrijdend poets- en technisch personeel te laten bijspringen zonder extra kost. De federale overheid zou er ook voor moeten zorgen dat alle nodige beschermende materiaal wordt voorzien, tijdig en voor de heropening van de scholen, zodat er geen opbod tussen scholen komt.