Politiek

Groep 'Wij zijn socialisten' vraagt meer duidelijkheid over onderhandelingen

Er blijven veel vragen bij heel wat socialisten over de mogelijke deelname aan het nieuwe bestuur in Antwerpen.

Vanavond is er een partijbestuur bij de Antwerpse sp.a, maar de beweging 'wij zijn socialisten' vindt dat er een algemene ledenvergadering moet komen, waarop de onderhandelaars Jinnih Beels, Tom Meeuws en Yasmine Kherbache dan meer klaarheid moeten scheppen over de onderhandelingen met N-VA en Open Vld. De groep 'Wij zijn socialisten' schreef nu een open brief, waarin ze elf breekpunten naar voren brengen.

De integrale open brief: 

Beste,

De laatste weken is opnieuw duidelijk geworden dat de N-VA een Vlaams-nationalistische partij is met racistische en extreemrechtse trekjes. Bovendien heeft deze partij de laatste jaren bewezen de sterkste voorstander te zijn van een beleid van sociale afbraak waarbij de vakbonden stelselmatig werden aangevallen.

Een onderhandeling opstarten met dergelijke partij getuigt volgens mij van een extreme vorm van politieke schizofrenie. Voor pragmatici is dit waarschijnlijk een relatief begrip maar voor vele kiezers én leden van de sp.a is dit ‘not done’. De Antwerpse sp.a komt over als totaal principeloos en verdeelt het progressieve kamp dat we met Groen en de PVDA zouden kunnen vormen.

Op al deze argumenten wordt geantwoord dat ‘we Antwerpen niet in de steek mogen laten’ en dat ‘we aan de toekomst van onze kinderen’ moeten denken. Dergelijke argumenten gaan maar op in de mate dat op concrete wijze aangetoond kan worden dat een bestuur onder leiding van de N-VA partijvoorzitter ook delen van de sp.a programma gerealiseerd kunnen worden. De krachtsverhoudingen zijn wat ze zijn en al zit Bart De Wever met een probleem, dan nog mogen wij hem als socialisten niet depanneren in ruil voor enkele postjes en mandaten!

Het lijkt ons van essentieel belang dat er voortaan zeer duidelijk wordt gecommuniceerd over de breekpunten waarmee het onderhandelingsteam te werk gaat.

1. Antwerpen heeft behoefte aan een sociaal beleid dat saneringen stopzet maar de N-VA streeft het omgekeerde na op bijna alle dossiers, en wil de commercialisering en privatisering van diensten gewoon doorzetten. Municipaliseren is een duur woord maar het betekent wel dat de dienstverlening in eigen handen wordt gehouden…

2. Bart De Wever wil het personeelsbestand bij de stad verder afbouwen terwijl socialisten het omgekeerde moeten verdedigen (behoud en heropbouw van dit bestand in functie van noden van de inwoners).

3. Naar verluidt gaat het vrijwaren van de pensioenen van de stedelijke ambtenaren de komende 5 jaar ongeveer 400 miljoen extra kosten. Zijn hierover garanties te bekomen? En met welke gevolgen voor andere uitgavenposten?

4. Antwerpen kampt met een grote woningnood terwijl overal luxe-flats als paddenstoelen uit de grond rijzen. Gaat Bart De Wever instemmen met de bouw van extra sociale woningen waarbij wij het getal van 10.000 woningen op 10 jaar hebben vernoemd in ons programma?

5. Zoals jullie wel weten is armoede in Antwerpen een groot probleem. Gratis maaltijden in het basisonderwijs zou voor vele gezinnen al een verademing opleveren. De N-VA wil een afgeslankt en ‘ingekanteld’ OCMW terwijl socialisten sociale en financiële steun willen die mensen in nood daadwerkelijk helpt. Zijn beide benaderingen verzoenbaar?

6. De ‘verrommeling’ van de stad is een belangrijke bron van ergernis voor alle inwoners. Zwerfvuil is niet enkel in de Handelsstraat een terugkerend probleem. Deze problematiek kan niet alleen aangepakt worden met sorteerstraatjes en gasboetes maar vergt een doortastend beleid waarbij ook extra-personeel bij de stadsreinigingsdiensten tot de remedies moet gerekend worden.

7. In het onderwijs heeft de managementscultuur – met rationalisaties en toenemende administratieve taken voor onderwijzend personeel – een negatieve impact op de kwaliteit. De schooluitval is torenhoog. Socialisten verklaarden zich hiertegen te willen verzetten. Aan de onderhandelingstafel moet er niet alleen meer coaching maar ook extra onderwijzend personeel bereikt worden, te beginnen bij het stedelijk onderwijs. Is dat mogelijk?

8. De sp.a streeft een andere aanpak na op vlak van stedelijkheid: erkenning van het ‘superdivers’ en multicultureel karakter van de stad, praktijktests als eerste middel om discriminaties tegen te gaan plus het opheffen van het hoofddoekenverbod voor loketbedienden. Gaat Bart De Wever op dit vlak ten minste één toegeving doen?

9. Het dagelijks mobiliteitsinfarct heeft een ecologische en economische meerkost die inwoners en ondernemingen zich niet langer kunnen permitteren. Noodmaatregelen dringen zich op maar dat druist in tegen de auto- en parkingcultuur die de N-VA blijft promoten.

10. Op ruimtelijk vlak is Ringland een mooi project dat pas binnen 10 jaar resultaten zal opleveren. In afwachting moet er minder verkeer van vrachtwagens op de ring, zou de maximum-snelheid bij piekpollutie omlaag moeten en zou het historisch centrum alvast autovrij gemaakt moeten worden. Is Bart De Wever bereid hierop toe te geven?

11. Er is geld want de historische stadsschuld werd afbetaald. Gaan de financiële marges gebruikt worden om luxe-projecten te ondersteunen zodat de vriendjes van de immobiliënsector een mooie return krijgen of gaan ze naar stadsvernieuwing op maat van de inwoners en met een verhoogde leefbaarheid?

Gaat de sp.a op deze 11 dossiers haar slag kunnen thuishalen? Gezien de krachtsverhoudingen lijkt dit onwaarschijnlijk. We kunnen misschien boven ons gewicht boksen maar intussen ook een paar owngoals scoren en de eigen partij verder verzwakken…

Zoals jullie wel weten zijn vele leden ongerust of boos, net zoals vele kiezers trouwens. Velen menen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen waarbij ook het onderhandelingsmandaat ter sprake komt. Besturen met de N-VA in de grootste stad van Vlaanderen, met een burgemeester-sjerp voor de partijvoorzitter van de N-VA is geen akkefietje. Daarom zou er zo snel mogelijk een algemene ledenvergadering ingericht moeten worden. Het is natuurlijk betreurenswaardig dat het nodig is naar de pers te gaan om interne democratie te bepleiten. Maar de oproep om ‘de rangen te sluiten’ kan enkel opgaan wanneer er binnen die rangen ook ruimte bestaat voor controverse en politieke discussie. Zo niet vraagt men een blanco-cheque voor een keuze die m.i. enkel negatieve gevolgen kan hebben op de toekomst van de socialistische beweging in het Antwerpse en in Vlaanderen. De kans is groot dat de resultaten bij de komende federale, Vlaamse en Europese verkiezingen de partij onder de 10% duwen en verder marginaliseert en bijgevolg een hypotheek legt op een politieke kentering die we niet enkel inAntwerpen maar ook in Vlaanderen en België nodig hebben.

Met vriendelijke groeten,

Stephen Bouquin

Lid sp.a Antwerpen en kandidaat op de stadslijst

Mede-initiatiefnemer ‘Wij Zijn Socialisten’

Wil je deze brief mee ondertekenen stuur een mail naar stephenbouquin@desocialisten.be

Met de steun van o.m. Christ’l Van der Paal (lid sp.a, kandidate stadslijst en district Berchem), Eric Goeman (lid sp.a Zomergem), Jelle Mols (syndicalist ABVV Metaal), Patrick Hens (lid sp.a Turnhout), Ann Strackx (lid sp.a Overpelt), Sofia Lamouchi (syndicaliste en lid sp.a Gent), David Van Peteghem (filosoof, theoloog), Marc Le Bruyn (sp.a Ranst, initiatiefnemer ‘Wij Zijn Socialisten’), Achim Steigert (onafhankelijk), Marc Lemaître (sp.a Kortrijk), Jenny Van der Aa (lid sp.a Turnhout), Danny Vrydag (lid sp.a Herentals).