Nieuws

Werven zorgen voor alarmerende zakking grondwaterniveau

De afgelopen vijf jaar hebben meer dan de helft van de Antwerpse werven het water dat ze uit de grond haalden na gebruik rechtstreeks in het riool geloosd. Daardoor zakte het grondwaterpeil naar een alarmerend niveau.

Slechts één op de drie werven van de 308 deden de afgelopen vijf jaar aan retourbemaling, waarbij het opgepompte grondwater in de nabijheid weer in de bodem teruggebracht wordt om zo het grondwaterniveau op peil te houden. Bij 139 werven werd het water echter rechtstreeks in het riool geloosd, wat dramatisch is voor het grondwaterpeil. Dat is onder andere ook een directe bedreiging voor het bomenbestand in de stad. Retourbemaling is nochtans volgens de bouwcode verplicht, maar moelijk te realiseren in een stedelijk gebied. Daarom worden er veel uitzonderingen toegelaten. Onlangs begon een studie die betere oplossingen zou moeten opleveren.

(Bron: Gazet van Antwerpen)

(Foto: Pixabay)