Justitie

Grondwettelijk Hof vernietigt regeling rond terugdraaiende teller

Het Grondwettelijk Hof heeft de Vlaamse regeling rond de terugdraaiende elektriciteitsmeter vernietigd. Gebruikers mogen wel de voordelen behouden die ze tot op vandaag hebben genoten. 

Eigenaars die voor het einde van 2020 zonnepanelen hebben geïnstalleerd, kunnen elektriciteit die ze niet direct verbruiken, opnieuw in het stroomnet injecteren. Op die manier draait hun teller terug. Omdat ze het stroomnet zo dubbel gebruiken, moeten de eigenaars wel een forfaitair bedrag voor de nettarieven en taksen betalen: het prosumententarief. 

Sinds 2019 wordt de digitale elektriciteitsmeter uitgerold, die onder meer tot doel heeft om gebruikers aan te sporen hun zelf opgewekte energie te verbruiken op het moment van de productie. Om het installeren van zonnepanelen niet te veel af te remmen, werd er in een overgangsregime voorzien. Wie tot vorig jaar zonnepanelen liet installeren, kon ook met een digitale meter nog opteren om vijftien jaar gebruik te maken van een virtuele terugdraaiende teller. Dat systeem is nu geschrapt door het Grondwettelijk Hof, in een procedure die was aangespannen door de Vlaamse energieregulator Vreg. Het Hof wijst erop dat Vlaanderen wel bevoegd is voor de distributienettarieven, maar niet voor het transmissienettarief, de vergoeding voor het hoogspanningsnet. Dat is een federale bevoegdheid. 

Door gebruikers van zonnepanelen vrij te stellen van al die tarieven, gaat Vlaanderen zijn boekje te buiten. Ook het prosumententarief houdt op te bestaan, omdat dat zijn bestaansreden louter aan het vernietigde compensatiemechanisme ontleent. Gebruikers hoeven evenwel niets terug te storten van de voordelen die ze tot op vandaag hebben gekregen. Het Hof handhaaft de gevolgen vóór de datum van het arrest, 'om de aanzienlijke administratieve problemen en de financiële lasten van de vernietiging voor de afnemers, leveranciers en distributienetbeheerders te beperken'. Er is evenwel 'geen aanleiding om de gevolgen van de vernietigde bepaling ook voor de toekomst te handhaven'.