Nieuws

Grootschalige actie tegen overlast op fabrieksterreinen in Wilrijk

Naar aanleiding van meerdere klachten over overlast en verdachte situaties, heeft de politie gisteren een gecoördineerde controleactie gehouden bij een autobedrijf aan de Dynamicalaan in Wilrijk. De actie resulteerde in de verzegeling van de fabrieksterreinen. Er werden acht processen-verbaal opgesteld en twee voertuigen getakeld.

De actie was in handen van de dienst leefmilieu van de lokale recherche, het wijkteam Zuid en de mobiele eenheid van Politiezone Antwerpen. De federale gerechtelijke politie (FGP) voertuigfraude, de dienst milieutoezicht van Stad Antwerpen, de Sociale Inspectie en de Dienst Vreemdelingenzaken verleenden hun medewerking.

De actie kwam er na verschillende klachten zoals overlast door het af- en aanrijden van autotransporten op de meest onmogelijke uren, verdachten personen, achtergelaten autowrakken, verdachte transacties met tweedehandsvoertuigen, uitvoer van autowrakken naar derdewereldlanden en diverse milieu-inbreuken.

8 processen-verbaal

Van 11.45 tot 17 uur onderwierp de politie de terreinen aan een grondig nazicht. Dat resulteerde in:

 • de verzegeling van de terreinen als bestuurlijke maatregel
 • 2 pv’s voor verdachte handelingen
 • 1 pv voor valse stukken (wegens bezit van valse DIV-stempels)
 • 5 pv’s voor het niet-bezitten van een beroepskaart voor het verhandelen van voertuigen
 • de takeling van 2 niet-verzekerde voertuigen 

Milieu-inbreuken

De eigenaar kreeg de opdracht om de vastgestelde milieu-inbreuken zo snel mogelijk op te lossen. De voornaamste waren:

 • de exploitatie van een herstelplaats zonder vergunning/melding
 • de opslag en verwerking van afvalstoffen zonder vergunning/melding
 • het stallen van geaccidenteerde voertuigen zonder vergunning/melding
 • het ontbreken van brandveiligheidsmaatregelen
 • het ontbreken van identificatie van de aanwezige gevaarlijke stoffen
 • de export van niet-gekeurde wrakken naar niet-Oesolanden
 • het ontbreken van een olieafscheider
 • de afvoer van koolwaterstoffen in de riool (oppervlaktewater)
 • het stallen van voertuigen op niet-verharde ondergrond
 • het ontmantelen van voertuigen zonder erkenning van OVAM

Tot dan blijven de fabrieksterreinen aan de Dynamicalaan in Wilrijk verzegeld.

(bericht en foto : Lokale Politie Antwerpen)