Nieuws

Handelaars Vogelenmarkt op Graanmarkt tijdelijk naar Tabakvest en Oudevaartplaats

Op maandag 29 januari start het district Antwerpen met de heraanleg van de Graanmarkt. Daardoor zullen de marktkramers van de zondagse Vogelenmarkt die hier staan, vanaf februari tijdelijk moeten verhuizen. Ze krijgen voor de duur van de werken een plaats op de Tabakvestof Oudevaartplaats. 

Elke zondag vindt van 8 tot 13 uur op de Oudevaartplaats en omgeving de wekelijkse markt plaats. Door de toekomstige werken aan de Graanmarkt, moet een deel van de zondagsmarkt verplaatst worden. Omdat de werken meerdere maanden in beslag zullen nemen, krijgen de betrokken standhouders tijdelijk een andere standplaats toegewezen. Waar mogelijk wordt er vanaf februari bijkomende plaats gecreëerd op de Oudevaartplaats. Om alle marktkramers een plaats te kunnen geven, moeten er echter extra standplaatsen gecreëerd worden. De nieuwe tijdelijke standplaatsen komen in het verlengde van de huidige marktlocatie Tabakvest. De meeste handelaars zullen daar een tijdelijke plaats krijgen. 

Na afloop van de werken kunnen de handelaars hun vertrouwde plaats op de Graanmarkt weer innemen. 

Handelaars kunnen voor meer informatie steeds terecht op www.ondernemeninantwerpen.be/markten. Ze kunnen met al hun vragen terecht bij het Bedrijvenloket van de stad Antwerpen. 

Heraanleg Graanmarkt

De bestrating van de Graanmarkt is aan vernieuwing toe. De boomwortels hebben veel opdruk veroorzaakt met oneffenheden tot gevolg. Daarom zal men de boomwortels meer ruimte bieden. Het terrein wordt lichtjes opgehoogd en voorzien van grond waarin de wortels beter kunnen groeien. Zo krijgen de bomen betere groeikansen. De nieuwe bestrating komt overeen met het huidige ontwerp. 

De aannemer werkt in fases om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Eerst wordt de noordelijke helft aangepakt, vervolgens de zuidzijde. De werken starten op maandag 29 januari. Het einde is gepland voor eind juli. 

Meer info over de werken op www.districtantwerpen.be