Mobiliteit en Verkeer

Handelaars Wilrijk en Aartselaar sceptisch over maatregelen A12

De vereniging van KMO's langs de A12 is sceptisch over de voorgestelde maatregelen van het Agentschap Wegen en Verkeer. In afwachting van de ingrepen eist Handel en Industrie Wilrijk - Aartselaar om de oude regeling terug in te voeren.

HIW is tevreden dat het AWV het fileprobleem op de A12 wil oplossen. Woensdag kondigde het agentschap een pakket maatregelen aan om de verkeersdoorstroming te bevorderen. Die verloopt erg moeilijk sinds de nieuwe verkeerslichtenregeling in maart. Toch blijft de handelsvereniging sceptisch. 'Er wordt niets concreet toegezegd. Misschien komt er tegen het einde van het jaar aan elk kruispunt een bijkomende opstelstrook. De timing is niet 100 procent zeker.' In afwachting van de nieuwe maatregelen eist HIW dan ook om de vroegere lichtenregeling in te voeren - een maatregel waarvan het AWV eerder al duidelijk maakte dat het geen optie is.

Toch is het volgens HIW nodig want 'ondernemers en omwonenden kunnen niet nog eens een half jaar leven met de huidige toestand en de verkeersonveiligheid'. Een groep ondernemers onder leiding van HIW besloot een week geleden om een gerechtsprocedure op te starten tegen de Vlaamse overheid. Er volgt nu overleg om te kijken of die juridische actie al dan niet opgeschort wordt.