Mobiliteit en Verkeer

Handelaarsvereniging Wilrijk stopt procedure tegen Wegen en Verkeer

De handelaarsvereniging HIW stopt verdere procedures tegen het Agentschap Wegen en Verkeer. De vereniging hand AWV voor de rechtbank gedaagd omdat de aangepast verkeerslichtenregeling een verkeersinfarct veroorzaakte. Maar door nieuwe opstelstroken aan te leggen is de doorstroming fel verbeterd. 

In 2019 werden de verkeerslichten op de A12 aangepast door Agentschap Wegen en Verkeer. De doelstelling was een betere verkeersveiligheid op de A12 .  Het resultaat was echter: ellenlange files en de verkeersveiligheid die allesbehalve verbeterde. Snel – zelfs al dezelfde dag van de invoering ervan - bracht AWV meerdere aanpassingen aan, doch nog steeds bleef onveiligheid troef en werden de bedrijven en omwonenden geconfronteerd met ellenlange files .  Ook de economische schade voor onze bedrijven  was enorm. Er waren meetings met AWV doch onze voorstellen tot (her)aanpassing vielen gedurende maanden in dovemans oren.

Als reactie zagen de ondernemers zich genoodzaakt om een rechtszaak tegen de Vlaamse Overheid/ AWV op te starten. Door de aanhoudende druk van de ondernemers, meer dan 180 aangesloten bij HIW, heeft men bij AWV finaal dan toch ingezien dat de situatie op de A12 niet langer houdbaar was.  

Na het opstarten van de rechtszaak door onze ondernemers is AWV dan eindelijk in actie geschoten en heeft men beslist om bijkomende opstelstroken aan te leggen. De aanleg gebeurde naar Vlaamse normen in een recordtijd.  Nooit eerder werden dergelijke openbare werken zo snel uitgevoerd.

Veiligheid en doorstroming op de A12 sterk verbeterd

Pas vorige maand heeft de rechtbank een uitspraak gedaan, waarbij deze van oordeel was dat AWV een beleidskeuze heeft gemaakt om de lichtenregeling aan te passen vanuit een VERKEERSVEILIGHEIDSOOGPUNT en dat hiervoor werkgroepen werden opgericht en studiebureaus geconsulteerd m.b.t. de maatregelen en dat over de concrete implementatie ervan een gedetailleerde studie zou zijn uitgevoerd. Alhoewel AWV dus niet veroordeeld werd door de rechtbank is HIW zeer tevreden met het behaalde resultaat en zal het niet in beroep gaan en dus berusten in het vonnis.

HIW zal zich blijven inzetten voor een vlotte doorstroming en hoopt dat de plannen om de A12 vanaf 2021 stap voor stap om te bouwen naar een volwaardige autosnelweg, daadwerkelijk uitgevoerd worden. Enkel op die manier zal de verkeersveiligheid en de doorstroming optimaal verlopen. HIW is ten volle bereid constructief mee te werken aan dit project.