Nieuws

Helihaven in Lint krijgt nu toch milieuvergunning

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege heeft een milieuvergunning toegekend aan de nv Heliventure FTO voor het exploiteren van een helihaven aan de Fabriekstraat in Lint.

Een eerdere beslissing om - net als de provincie Antwerpen - de vergunning niet toe te kennen, werd in september door de Raad van State vernietigd. Schauvliege legt nu wel bijkomende voorwaarden op zoals een verbod op vluchten op zon- en feestdagen, op vlieglessen en op plezier- of demonstratievluchten.

Tegen de helihaven op de site van AED Studios in Lint wordt al jaren geprotesteerd door een buurtcomité en ook de gemeentebesturen van Lint en Kontich lieten zich negatief uit over het project. De provincie Antwerpen besliste in december 2014 om geen vergunning toe te kennen en ook in beroep bij minister Schauvliege vingen de initiatiefnemers enkele maanden later bot. De Raad van State vernietigde die laatste beslissing echter ruim twee jaar later, waardoor Schauvliege het dossier opnieuw moest behandelen.De minister ontving bij de behandeling van het beroep naar eigen zeggen een ongunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos, maar gunstige adviezen van het departement Omgeving en de gewestelijke milieuvergunningscommissie. Het aantal vluchten wordt wel beperkt tot 10 per dag, 20 per week en 1.040 per jaar. Ook het aantal avond- en nachtvluchten (bij medische urgentie) wordt beperkt.