Gezondheid

Helpt ook jouw vagina de wetenschap vooruit?

Over de vaginale gezondheid is nog erg weinig geweten. Nochtans spelen de miljoenen bacteriën in de vagina hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol. UAntwerpen wil de blinde vlek wegwerken en zet een uniek citizenscienceproject op poten. Gezocht: 200 vrouwen.

Volgens de Verenigde Naties zullen er in 2050 wereldwijd meer mensen sterven door antibioticaresistente bacteriën dan door kanker. Ook de huidige coronacrisis toont aan dat micro-organismen een grote impact kunnen hebben op onze gezondheid en wereldeconomie. En toch zijn er nog steeds belangrijke lacunes in de wetenschappelijke kennis rond gezonde alternatieven voor het gebruik van antibiotica of andere strategieën om onze immuniteit te verhogen. Een belangrijke sleutel ligt waarschijnlijk bij de micro-organismen in en op het menselijk lichaam: het microbioom. Voor de vrouwelijke gezondheid zijn de miljoenen bacteriën in hun vagina wellicht cruciaal.

 Prof. Sarah Lebeer (Departement Bio-ingenieurswetenschappen) en haar collega’s willen anno 2020 eindelijk die blinde vlek in de wetenschappelijke kennis over het menselijk microbioom wegwerken. Ze zetten hun schouders onder een uniek en grootschalig citizenscienceproject: de wetenschappers willen met de hulp van vrouwen in Vlaanderen (en met state of the art DNA-technologie) voor de allereerste keer het vrouwelijk microbioom doorgronden.

Vrouwen die willen deelnemen, kunnen zich eenvoudig registreren via www.isala.be

 

 (bericht en foto UAntwerpen)