Nieuws

parkeerplaatsen Arenaplein verdwijnen na herlaanleg

De heraanleg van het Arenaplein in Deurne gaat op maandag 7 november van start. Het Arenaplein wordt een multifunctioneel plein in plaats van enkel parking. Het wordt volledig op voetpadniveau aangelegd in betonstraatstenen.

Centraal op het plein komt een verlaagd vlak met daarin een lijnenspel dat overeenkomt met het typerende lijnenspel op de voorgevel van de Arenahal. De bestaande bomen rechts van de hal, blijven staan. Voor en links van de hal komen nieuwe bomen en aanplanting. Twee zitmuren, zitbanken en afvalbakjes krijgen hun plek op het plein. De nieuwe verlichting is afgestemd op het ontwerp. De wekelijkse markt blijft staan mits een kleine wijziging in de opstelling. Aan de kermis verandert niets.

Sporten op het Arenaplein

Het sportaanbod op het Arenaplein verbetert. Er komt een basketbalveld dat wat lager zal liggen, zodat bij vriesweer een natuurlijke ijspiste kan ontstaan.

Parkeren

Parkeren op het plein kan enkel bij evenementen, mits toelating. Door middel van een schuine boordsteen kan u het plein oprijden. Om de rijweg te scheiden van het plein komen er fietsbeugels en paaltjes. Alle toegangen en nooduitgangen van de Arenahal blijven vlot bereikbaar.

Na de heraanleg van het basketbalplein, zullen er wel parkeerplaatsen bij gecreëerd worden aan de straatkant door middel van 'intelligente belijning', laat de voorzitter van de districtsraad Deurne, Tjerk Sekeris, weten. "De beslissing van het schrappen van de parkeerplaatsen op het plein, werd genomen na veelvuldig onderzoek.  Er werd vastgesteld dat de parkeerdruk op het plein zelf klein is, aldus nog de voorzitter van de districtsraad. 

De werken duren tot het voorjaar 2017. Tijdens de werken blijven alle woningen in de buurt bereikbaar.