Mobiliteit en Verkeer

Heraanleg Kioskplaats: Wat u moet weten over fase 1

Als alles loopt zoals gepland, starten op 6 augustus de werken aan de Kioskplaats, Antwerpsesteenweg en d'Urselstraat in het kader van Masterplan Hoboken. De totale duur van de heraanleg is berekend op 265 werkdagen. De eerste fase van deze werken start aan de kant van de kerk. Fase 1 heeft ook reeds een duidelijke impact op de mobiliteit in en rond het centrum van Hoboken. 

Deze eerste fase van de werken bestaat uit rioleringswerken. Hiervoor bakent de aannemer het eerste stuk van de werf af. Aan de kant van de kerk wordt hiervoor de parkeerstrook en de helft van de rijweg afgesloten. En dit vanaf het kruispunt Kioskplaats/Kapelstraat tot voorbij het kruispunt Antwerpsesteenweg/d'Urselstraat. De voetpaden blijven in deze fase steeds toegankelijk.

Aan deze rioleringswerken werkt de aannemer van 6 augustus tot ongeveer 17 september. Door onvoorziene omstandigheden zoals het weer, kunnen deze data verschuiven. Let op: dit stuk van de werf blijft ook in de volgende fases afgesloten.

Vanaf de start van de werken wordt de Kioskplaats enkelrichting vanuit de Antwerpsesteenweg. Verkeer van de Kioskplaats in de richting van de Antwerpsesteenweg is niet meer mogelijk vanaf de Elststraat. Uiteraard is er een omleiding voorzien. 

Tijdens de duur van de werken aan de Kioskplaats rijden de trams niet meer tot aan de Lelieplaats. Lijn 2 rijdt tot de Zwaantjes en keert daar terug. Lijn 4 rijdt tot aan de halte Steynstraat om dan leeg achteruit de d'Urselstraat in te rijden om te keren. In de d'Urselstraat wordt wel een tijdelijke vertrekhalte voorzien. 

Ook de bussen worden omgeleid. Meer informatie over de omleiding van het openbaar vervoer, de tijdelijke haltes, etc. vindt u op www.delijn.be

De voetpaden blijven gedurende deze fase steeds toegankelijk. Bovendien wordt er een oversteek voor voetgangers voorzien halverwege de werf. Ook fietsers kunnen geberuik maken van het voetpad als ze de fiets aan de hand nemen. Indien niet, moeten de fietsers vanzelfsprekend de omleiding volgen.

Huisvuil

Het aanbieden van het huisvuil doet u op de uithoeken van de werf. Dat kunnen ook de verschillende zijstraten zijn. Voor een efficiënte ophaling vragen we u vriendelijk om de soorten huisvuil bij elkaar te zetten. Dus papier bij papier, restafval bij restafval,… 
Zorg er ook voor dat uw huisnummer vermeld staat op uw container. Zo vermijdt u misverstanden wanneer de containers terug moeten binnengehaald worden.

Voor meer informatie kan u terecht bij het team 'Communicatie en Participatie Hoboken' via 03/ 338 30 16 of wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be  

(bericht en foto : Stad Antwerpen - district Hoboken)