Mobiliteit en Verkeer

Heraanleg kruispunt Merksemsebaan: nieuwe tracé Deurnesteenweg klaar begin november

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is sinds augustus aan de slag op de Merksemsebaan (N120) in Wijnegem. Nog tot eind dit jaar ondergaat de zuidelijke rijweghelft vanaf de gemeentegrens met Antwerpen tot iets voorbij de Bijkhoevelaan een herinrichting. Als onderdeel van deze werken verlegt het agentschap de Deurnesteenweg om een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan te vormen. De aanleg van deze nieuwe infrastructuur start nu maandag 12 oktober en moet in de loop van de herfstvakantie klaar zijn.


AWV realiseert een nieuwe verbinding tussen de Merksemsebaan en de bestaande Deurnesteenweg. Bijna 200m ten westen van het huidige kruispunt ontstaat zo een nieuw kruispunt. De Vlaamse Waterweg NV zal hier in 2022 immers de nieuwe Hoogmolenbrug op aansluiten.

Het nieuwe deel van de Deurnesteenweg wordt in de nabije toekomst de hoofdas voor verkeer tussen Deurne, Wijnegem en Schoten. Drie ruime voorsorteerstroken zorgen voor meer capaciteit en een vlottere verkeersafwikkeling. Fietsers kunnen zich over vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden aan beide zijden van de nieuwe weg comfortabel en veilig verplaatsen.
 
De oude rijbaan van de Deurnesteenweg blijft bestaan als lokale as voor de aanliggende bedrijven. Wel wordt de huidige aansluiting met de Merksemsebaan in november vernieuwd. Dit kruispunt blijft namelijk volledig in gebruik tot de openstelling van de nieuwe Hoogmolenbrug en wordt daarom mee met de Merksemsebaan vernieuwd.

Snelle uitvoering, maar merkbare hinder voor verkeer

AWV legt op enkele weken tijd een volledig nieuw weggedeelte aan. Omdat die aansluit op de bestaande Deurnesteenweg is deze wel onderbroken tijdens de duur van de werken. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone aan de oostzijde passeren via een afgescheiden doorgang. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding via de Ruggeveldlaan, Turnhoutsebaan en Houtlaan of via de Confortalei en Ter Heydelaan. De bedrijven langs de Deurnesteenweg blijven steeds bereikbaar vanaf de Merksemsebaan.

(bericht en afbeelding : Agentschap Wegen en Verkeer)