Nieuws

Heraanleg Moorkensplein van start

Op 12 februari start de heraanleg van het Moorkensplein. Het eerste werk is het vernieuwen van de riolering onder de as Sergeyselsstraat/Eliaertsstraat. Daarna volgt de weginrichting, gevolgd door de heraanleg van het plein zelf. Tegen begin 2019 zijn alle werken klaar.

In een eerste fase wordt de riolering onder de as Sergeyselsstraat/Eliaertsstraat vervangen. In een tweede fase volgt de riolering op het plein en de aanleg van de rijweg en voetpaden. Tijdens beide fases is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de as Sergeyselsstraat/Eliaertsstraat. Het doorgaande verkeer tussen de Turnhoutsebaan en de Plantin en Moretuslei rijdt om via de Provinciestraat. 

Fietsers en voetgangers kunnen steeds door over het plein. Het Velo-station, dat vandaag langs het districtshuis staat, wordt bij de start van de werken verplaatst richting Eliaertsstraat. Zo blijft er steeds een Velo-station beschikbaar op het plein. 

Rond de zomer start de laatste fase, met de heraanleg van het Moorkensplein zelf. Op dat moment kan het verkeer terug door op de nieuw aangelegde as Sergeyselsstraat/Eliaertsstraat. 

Tijdens de werken blijft het districtshuis van Borgerhout steeds bereikbaar, zowel langs de ceremoniële ingang als langs de nieuwe ingang voor de districtsloketten. 

Moorkensplein in de toekomst

Rob Van de Velde, schepen voor stadsontwikkeling: “Na de schitterende renovatie van het prachtige en beschermde districtshuis wordt nu het Moorkensplein aangepakt. Met een nieuwe inrichting wordt het plein een uitnodigende plek met meer groen waar mensen graag zullen komen en blijven plakken.” 

“Door het lichtplan zal het districtshuis ook 's avonds in al zijn pracht te bewonderen zijn en zal de link tussen het plein en het districtshuis nog versterkt worden”, voegt Ludo Van Campenhout, schepen voor publiek domein, daaraan toe. 

De as Sergeyselsstraat/Eliaertsstraat wordt compacter en veiliger aangelegd met bijkomende oversteekplaatsen en verkeersremmers. 

In de toekomst wordt het administratief centrum op de hoek van het plein en het huidige politiekantoor afgebroken. De vrijgekomen ruimte zal dan ook deel uitmaken van het vernieuwde plein. Een nieuw gebouw, met eventueel een school voor de buurt, schermt het nieuwe stukje plein af van de achterliggende huizen. 

Alle informatie over de werken en hun fasering is te vinden op www.antwerpen.be/moorkensplein. Daar kan men zich ook inschrijven op een digitale nieuwsbrief.

(bericht en afbeelding : Stad Antwerpen)