Mobiliteit en Verkeer

Heraanleg Plantin en Moretuslei: nutswerken gaan nieuwe fase in

Tijdens het verlengde Hemelvaartweekend gaan de voorbereidende nutswerken op de Plantin en Moretuslei (N184) een nieuwe fase in.

Sinds begin maart werden er nieuwe kabels en leidingen aangelegd tussen de Provinciestraat en de Wilrijkstraat. Nu bijna alle woningen daar zijn aangesloten op de nieuwe leidingen gaan de nutswerken verder in de zone tussen de Provinciestraat en het Stadspark. De nieuwe fase begint met het maken van twee dwarsdoorsteken onder de Plantin en Moretuslei ter hoogte van de spoorwegbrug. Omdat deze werken grote verkeershinder zullen veroorzaken, worden ze uitgevoerd tijdens het komende Hemelvaartweekend, van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni.

De doorsteken worden in twee delen aangelegd, weghelft per weghelft, zodat het verkeer staduitwaarts steeds via de Plantin en Moretuslei kan blijven rijden. Het verkeer dat naar het centrum rijdt, moet tijdens het verlengde weekend omrijden via de Van Den Nestlei, Belgiëlei en Charlottalei. De kruispunten met de Van Immerseelstraat en de Simonsstraat/Mercatorstraat zijn door het tijdelijk eenrichtingsverkeer op de Plantin en Moretuslei beperkt bereikbaar. De bussen van De Lijn volgen dezelfde omleiding als het autoverkeer. Staduitwaarts verandert er niets, voor de route stadinwaarts worden de twee bushaltes tussen de Provinciestraat en de Charlottalei tijdelijk niet bediend. Fietsers en voetgangers hebben steeds doorgang. Fietsers moeten ter hoogte van de doorsteken wel even afstappen en over het voetpad langs de werfzone.

Vanaf juni gaan de nutswerken vervolgens verder in de Provinciestraat (3 - 24 juni), langs de Plantin en Moretuslei van Provinciestraat naar Van Immerseelstraat (17 juni - 19 juli) en in de Van Immerseelstraat (1 juli tot 12 juli).
Op de Plantin en Moretuslei blijft tijdens deze fases steeds verkeer in beide richtingen mogelijk, zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor fietsers en voetgangers. Van 17 juni tot 1 juli moet het autoverkeer richting het stadscentrum wel over één rijstrook. In de zijstraten waar gewerkt wordt gelden er tijdelijke verkeerssituaties.

(bericht en afbeelding : Agentschap Wegen en Verkeer)