Mobiliteit en Verkeer

Heropstart werken Gedempte Zuiderdokken

In mei sloot de stad Antwerpen een akkoord met de buurtbewoners die een procedure hadden opgestart over de Gedempte Zuiderdokken. Dit juridische proces is nu volledig afgerond waardoor de werken opnieuw hervat kunnen worden. De stad organiseert op 6 december een infomoment voor buurtbewoners.

Begin november starten de rioleringswerken in de Verviersstraat waarna vervolgens de werken aan de ondergrondse parking Steendok worden aangepakt. “Na een vruchtbare samenwerking waarbij de stad geluisterd heeft naar de bezorgdheden van buurtbewoners kunnen we nu samen met de aannemer de werken heropstarten. Op 6 december organiseren we een infomarkt over de aangepaste plannen en het verloop van alle werken in de buurt. Het gaat o.a. om verbeteringen aan het ontwerp van Dok Zuid, de circulatie op het plein en luchtzuivering van de ondergrondse parkings. Voor dat laatste werken we samen met de Universiteit Antwerpen”, zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis. 

“Iedereen kijkt uit naar de aanleg van dit veelzijdige park op de Gedempte Zuiderdokken. Op die manier brengen we voor handelaars en buurtbewoners opnieuw zuurstof in hun buurt. We hebben de ambitie om het park af te werken tegen 2022”, aldus schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder.

Afbeelding AG Vespa