Mobiliteit en Verkeer

Het Eilandje morgen gedeeltelijk verkeersvrij voor StuDay

Morgen vindt op de Sloepenweg op het Eilandje StuDay plaats. Op dit openingsfeest voor studenten in Antwerpen worden 25.000 bezoekers verwacht. De stad neemt maatregelen om de hinder op het vlak van verkeer en geluid te beperken.

Van 13.30 tot 22 uur is er livemuziek. Om eventuele geluidshinder tot een absoluut minimum te beperken, voeren vzw Antwerpen Studentenstad en de milieudienst van de stad op verschillende meetpunten controles uit.

De route Mosselstraat, Sluisstraat, Kattendijksluis en Rijnkaai tot aan de Amsterdamstraat wordt morgen van 20 tot 22.45 uur verkeersvrij gemaakt. Dit om de uitstroom van het evenement veilig te laten verlopen. Op de Rijnkaai zal plaatselijk verkeer wel toegelaten zijn.