Nieuws

Historische draaibrug onder de IJzerlaan

Archeologen van de stad Antwerpen zoeken naar overblijfselen van de oude Kempische Vaart onder de IJzerlaan. Na het vooronderzoek in 2014 werd een vervolgonderzoek uitgevoerd. Hierbij werden de verschillende delen van de vaart in kaart gebracht, zoals sluis, land- en brughoofd, duiker en kadetalud. Deze opgravingen kaderen binnen de heraanleg van de IJzerlaan en bieden meer inzicht in de historische waterinfrastructuur van Antwerpen. 

De afgelopen twee weken zetten de archeologen van de stad Antwerpen hun onderzoek aan de kruising van de IJzerlaan en de Bredastraat verder. Uit vooronderzoek in 2014 was gebleken dat een van de brughoofden en een deel van kade van de Kempische vaart nog in goede staat bewaard waren. In het kader van de heraanleg van de IJzerlaan, werden er daarom afspraken gemaakt met de aannemer om het vervolgonderzoek mee op te nemen in de planning.