Justitie

"Jonny Van den Broeck droomt ervan een minderjarige op te sluiten, dagelijks te martelen en te verkrachten"

De gerechtspsychiater en -psycholoog hebben vandaag een grimmig beeld geschetst van de persoonlijkheid van Jonny Van den Broeck, die beschuldigd wordt van de moord op Shashia Moreau. Zij stelden een anti-sociale, narcistische persoonlijkheidsstoornis met psychopate trekken bij hem vast. Er is daardoor een hoog risico op recidive, ook al door zijn perverse en sadistische seksuele voorkeuren.

Van den Broeck gedroeg zich charmant en goedlachs naar de deskundigen. 'Een vlotte prater, die honderduit vertelde, behalve over de feiten. Een charmante presentatie, waar een opgeblazen zelfbeeld doorschemerde', zei de gerechtspsycholoog. De beschuldigde heeft een IQ van 110 à 115, wat hem bovengemiddeld begaafd maakt. Uit de testen kwam naar voren dat hij een anti-sociale, narcistische persoonlijkheidsstoornis met psychopate trekken heeft. 'Dat betekent dat hij ondanks zijn sympathieke verschijning emotioneel en sociaal vervreemd is. Hij heeft weinig emotionele diepgang, bekijkt alles vanuit zichzelf en gebruikt anderen. De schuld legt hij steevast elders, nooit bij zichzelf. Hij heeft een neiging tot manipuleren, is onverschillig en ongevoelig voor stress. Zijn normbesef is ontoereikend ontwikkeld en hij heeft een probleem met het volgen van regels', stelden de deskundigen.

'Hoe gaat zo iemand om met afwijzing? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als iemand niet zou willen meedoen aan zijn SM-praktijken?', vroeg de assisenvoorzitter. 'Iemand met zijn persoonlijkheid heeft geen oog voor de ander. Het is louter een object om zijn lusten te bevredigen. Wanneer dat dreigt spaak te lopen, kan dat leiden tot narcistische krenking en agressie.' Voor zijn persoonlijkheidsstoornis zijn de behandelingsmogelijkheden eerder beperkt. 'Aan bepaalde aspecten kan gewerkt worden. Gelet op zijn nog jonge leeftijd, zou ik het zeker proberen. Alleen bestaat het gevaar dat hij oppervlakkig meewerkt, maar niet verandert. Therapie kan psychopaten ook slimmer maken.' Zelfs als Van den Broeck zich echt openstelt voor een behandeling, blijft het risico voor recidive hoog. 'De aanwezigheid van die persoonlijkheidsstoornis en zijn perverse en sadistische seksuele voorkeuren dragen daar toe bij. De beschuldigde heeft een sadistisch genot in het veroorzaken van pijn en lijden bij zijn sekspartner.'

Advocaat Walter Damen, die voor de vader van het slachtoffer optreedt, pikte daar op in. Hij verwees naar de extreme seksuele fantasieën waarover Van den Broeck het in chatgesprekken gehad had. 'Hij zegt daarin onder meer dat hij de volledig controle over iemand wil hebben om zijn ding te kunnen doen. Hij wil een meisje van 12 à 15 jaar ontvoeren en gebruiken als slavin. Hij wil haar opsluiten in een kooi, dagelijks martelen en verkrachten, etc. Zijn dit onschuldige fantasieën of is dit reden tot bezorgdheid?', vroeg hij aan de deskundigen. 'Dit is zeker verontrustend. Gelet op al het voorgaande bestaat er bij de beschuldigde het risico dat hij zijn fantasie zal omzetten in gedrag', luidde het antwoord.