Nieuws

Huisvuilophaling verstoord door hoog aantal coronazieken

De huisvuilophaling van vandaag in de districten Antwerpen-Luchtbal, Deurne-Noord en een groot deel van Merksem verloopt verstoord. Omwille van een hoog aantal zieke medewerkers gaat de stad over tot niet-gesorteerde ophaling, waar nodig.

Zo’n 25 procent van de medewerkers bij de afdeling huisvuilophaling zijn ziek of verblijven in quarantaine. Hierdoor kan de gewone gesorteerde ophaling vandaag niet overal doorgaan en kan de stad daar waar nodig overschakelen op een niet-gesorteerde ophaling. Concreet betekent dat dat alle huisvuil gelijktijdig in één huisvuilwagen wordt meegenomen en al het ophaalde huisvuil bij het restafval terechtkomt.

“Dit is een uitzonderlijke maatregel waarmee we willen vermijden dat het huisvuil in onze straten moet blijven liggen”, aldus schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau, “Als stad vinden we een goed gesorteerde ophaling met alles in de juiste afvalfractie heel belangrijk. Maar door het hoge aantal onvoorziene afwezigen door ziekte of quarantaine kunnen we de volgende dagen niet anders.”

Ook de afvalophaling van de feestdag Wapenstilstand, die zoals eerder gecommuniceerd verschoven wordt naar donderdag 12 november, zal niet-gesorteerd gebeuren.

Stad zet in op veiligheid

De stad neemt alle mogelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo werkt wie kan nu weer verplicht thuis. Dit is natuurlijk niet mogelijk voor alle functies. Voor medewerkers die toch op locatie moeten werken, neemt de stad ook extra maatregelen en voorziet ze in beschermend materiaal, zoals mondmaskers, handgels, handschoenen, platen van plexiglas …. De noodzaak wordt bekeken per taak. Naast het beperken van de contactbubbel van medewerkers door bijvoorbeeld in vaste, kleinere teams te werken, wordt ook ingezet op preventieve schoonmaak en desinfectie na het vaststellen van een besmetting.