Human Interest

Idee voor een uitstap: ga eens naar hondenbotten kijken

In het provinciaal domein Rivierenhof in Deurne onderzochten archeologen in 2019 een rij kuilen. De kuilen lagen barstenvol met dierenbotten met daarbij ook wat afval. Al snel werd duidelijk dat het vooral om de skeletten van honderden honden ging, daar begraven aan het begin van de 20ste eeuw. Het lijkt wel of vele dieren op korte tijd samen de dood vonden. Een lugubere vondst- maar wat is de ware toedracht? Gaat het om ziekte, een misdrijf of is er een andere oorzaak? Het werd de start van een onderzoek naar het samenleven van mens en dier, iets meer dan een eeuw geleden. Na historisch speurwerk worden de gebeurtenissen in een mini-tentoonstelling met bijhorende brochure gereconstrueerd.

Nog tot 31 december 2021 kun je in het VolXmuseum in Deurne een speciaal samengestelde kijkkast met het materiaal van deze vindplaats bewonderen. Het verhaal is rustig na te lezen in de brochure in de reeks “Uit het Depot” van de dienst Erfgoed, die gratis aan te vragen is. Je leest het spannende verhaal achter deze vondst en de soms problematische relatie van ruim een eeuw geleden tussen de mens en zijn trouwste vriend, de hond.

Luk Lemmens, gedeputeerde voor Erfgoed, licht toe: “De archeologische kijkkast in het VolXmuseum in Deurne is een eenvoudig concept om boeiende verhalen te delen met het grote publiek. Ze prikkelt de aandacht door haar compacte opstelling en mini-tentoonstelling van het archeologische vondstenmateriaal van dit toch wel curieuze verhaal. Dit is een mooie kans om het publiek te tonen dat boeiende archeologische vondsten soms ook vlakbij de eigen woon- en schoolomgeving gedaan worden.”


Voor wie het verhaal uitgebreid wil horen, volgen er in Deurne nog twee lezingen: op zondagvoormiddag 12 september (Open Monumentendag) in de districtsbibliotheek Couwelaar en op zondagvoormiddag 10 oktober (Archeologiedag) in het districtshuis.