Nieuws

IGEAN recyclageparken – heropstart inzameling kringloopgoederen

Alle kringloopwinkels mogen binnenkort hun werkzaamheden hervatten. Dit heeft als gevolg dat iedereen opnieuw met hun kringloopgoederen terecht kunnen op het recyclagepark! Eerder deze maand moest de inzameling noodgedwongen stopgezet worden.

Toch is dit waarschijnlijk de eerste dagen nog niet overal mogelijk De afgelopen maand werd de beschikbare ruimte voor kringloopgoederen op de parken maximaal ingenomen. Dit heeft als gevolg dat het op sommige parken nog niet mogelijk is om de eerstkomende dagen al kringloopgoederen aan te bieden. In afwachting van de effectieve hervatting van de ophaalrondes van de kringloopwinkels, vraagt men nog geen kringloopgoederen aan te bieden op de recyclageparken.

(bericht en foto : Igean)