Nieuws

Illegalen, zwartwerkers en werkloze aan het werk in handelszaken in Merksem

Het wijkteam van Merksem controleerde samen met inspecteurs van de RSZ en de dienst toezicht sociale wetten enkele handelszaken op de Bredabaan en in de omgeving. Er werd gecontroleerd of de zaken wel in orde waren met hun vergunningen en of alle werknemers wel correct ingeschreven waren. Ook enkele bouwwerven werden gecontroleerd.

Verschillende werknemers bleken in het zwart te werken en respecteerden de werktijdregeling niet. Eén werknemer werkte zelfs terwijl hij genoot van een werkeloosheidsuitkering. Op twee gecontroleerde locaties werden werknemers aangetroffen die illegaal in ons land verblijven. Deze werden ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken.

Een aantal zaken bleek ook niet in orde met onder meer brandveiligheid of de prijsaanduiding van producten.

Een recent geopende snackbar bleek tot slot niet ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen en had een illegale man in dienst. De zaak werd in opdracht van het parket verzegeld.

(foto : Google Street View)