Nieuws

'Inclusieve beleid komt door veroordeling in gevaar' (Moeders voor Moeders)

De Antwerpse vzw Moeders voor Moeders reageert onthutst en verontwaardigd op haar veroordeling voor het hoofddoekenverbod. 'Het gevoerde open en voor iedereen toegankelijke beleid wordt hierdoor fundamenteel in vraag gesteld', zegt de vzw in een persmededeling. 

Moeders voor Moeders bekommert zich al bijna dertig jaar om de meest kwetsbare gezinnen. 'Moeders in nood moeten hun weg vinden naar de vzw voor hulp en zich daar ook welkom voelen. Geen enkele groep mag een overwicht hebben binnen de wachtruimtes waardoor anderen zich buitengesloten voelen. Dit inclusieve beleid resulteerde in een beperkt aantal leefregels', klinkt het. Bij het intakegesprek worden die leefregels overlopen. Daarin staat onder andere dat kinderen onder de 5 jaar in de resto-bébé opgevangen worden, dat mannen in de inkomhal geholpen worden en dat vrouwen gevraagd wordt de hoofddoek af te nemen voorbij het onthaal. 'Die regel viseert geen religie en wij wensen ons ook niet in de polemiek van het hoofddoekendebat te mengen. Wij willen enkel dat elke moeder zich welkom blijft voelen en niet ontmoedigd wordt zich tot de vzw te wenden', zegt Moeders voor Moeders. 'Vrouwen die hun hoofddoek niet willen afnemen, worden nog steeds geholpen maar wachten in de inkomhal. 

Meer dan een kwart van onze cliënten zijn moslima.' Volgens Moeders voor Moeders werden ze naar aanleiding van één klacht door Unia voor de rechtbank gedaagd voor het overtreden van de discriminatiewetgeving en komt haar inclusieve beleid nu in gevaar. De vzw gaat zich met haar advocaat beraden over mogelijke verdere stappen en zal de komende dagen bekijken of en hoe de interne werking en hulpverlening moeten worden aangepast.