Mobiliteit en Verkeer

Ingrepen voor veiligheid en comfort van fietsers en voetgangers

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal in de maand april op een aantal gewestwegen in de stad Antwerpen een reeks kleinschalige werken uitvoeren specifiek gericht op het verbeteren van het comfort en de verkeersveiligheid van de zachte weggebruiker.

Het gaat om het aanpakken van knelpunten die op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid geïdentificeerd zijn en door relatief kleine ingrepen een snelle oplossing krijgen. De duur van de werken varieert van enkele dagen tot enkele weken en de hinder is beperkt. Naast grote infrastructuurprojecten die vaak veel tijd vragen wil AWV via deze beperkte ingrepen op korte termijn komen tot het sneller aanpakken van verkeersonveilige situaties

Koningin Elisabethlei

In de Koningin Elisabethlei (N155), ter hoogte van het kruispunt met de Mechelsesteenweg (N1), wordt de fietsoversteek aan de ingang van het Harmoniepark verplaatst. De fietsoversteek zal aan de andere kant van het zebrapad komen te liggen. Hierdoor moeten voetgangers op weg naar de tramhalte niet steeds een stroom fietsers kruisen wat voor beide groepen een verbetering wordt naar veiligheid en comfort. De werken gaan door tijdens de paasvakantie, van 3 tot en met 13 april. Fietsers zullen ter hoogte van de werken steeds kunnen passeren. Zowel in de Koningin Elisabethlei als de Mechelsesteenweg wordt ter hoogte van het kruispunt 1 rijstrook afgesloten voor de voertuigen die afslaan in de Elisabethlei. De werken zullen wel steeds stoppen voor 15u, zodat de rijweg volledig vrij is tijdens de avondspits. De bushalte Harmonie in de Koningin Elisabethlei wordt tijdens de werken niet bediend.

Kruispunt Desguinlei en Jan Van Rijswijcklaan

Het perron van de tramhalte ‘deSingel’ in de Jan Van Rijswijcklaan (N177) wordt 15 meter langer gemaakt. Door het perron te verlengen kunnen ook de langere Albatrostrams van De Lijn er straks halteren. De werken aan de tramhalte beginnen op 16 april en duren tot en met 27 april. Aansluitend hierop worden de huidige fietsoversteken op het kruispunt van de Desguinlei (R10) met de Jan Van Rijswijcklaan verbreed tot twee meter. Door de fietsoversteken breder te maken krijgen fietsers hier meer plaats en kunnen ze comfortabeler oversteken. De tweede fase duurt tot 11 mei. Tijdens de eerste fase (verlengen tramhalte) is er enkel hinder in de Jan Van Rijswijcklaan richting het stadscentrum. Dan wordt ter hoogte van de tramhalte de linkerrijstrook ingenomen. Tijdens fase twee worden er op het kruispunt van de Desguinlui met de Jan Van Rijswijcklaan afwisselend rijstroken en/of afslagstroken ingenomen ter hoogte van de fietsoversteken. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken worden er enkel tussen 9u en 15u rijstroken ingenomen. Het kruispunt blijft wel steeds volledig open en fietsers en voetgangers kunnen steeds veilig oversteken.

Kruispunt Plantin en Moretuslei met Kroonstraat

In afwachting van de volledige herinrichting in 2019 zal AWV op de Plantin en Moretuslei (N148) ook al een aanpassing uitvoeren. Aan het kruispunt van de Plantin en Moretuslei met de Kroonstraat wordt de bypass voor het verkeer dat rechts wil afslaan naar de Kroonstraat weggehaald. Door de auto’s binnen de lichtenregeling te laten afslaan vermindert het aantal conflicten en daalt de kans op ongevallen op dit punt. De werken beginnen op 30 april en duren tot 12 mei. In een eerste fase wordt er gewerkt op de rechterrijstrook van de Plantin en Moretuslei. Gemotoriseerd verkeer kan dan nog gebruik maken van de afslagstrook om rechts af te slaan in de Kroonstraat. In de tweede fase wordt er gewerkt op de afslagstrook en is de afslaande beweging tijdelijk niet mogelijk. Om de hinder voor het verkeer te beperken wordt er pas gestart met werken na de ochtendspits (na 9u).

Kruispunt Prins Boudewijnlaan en Elisabethlaan

De verkeerssituatie aan het drukke kruispunt van de Prins Boudewijnlaan/Elisabethlaan (N173) met de Floraliënlaan ter hoogte van het Middelheimziekenhuis is momenteel onduidelijk en weinig overzichtelijk voor de weggebruikers. Zo zijn de afslaande bewegingen voor automobilisten niet overal duidelijk aangegeven en zijn ook de fietsoversteken van het fietspad in de middenberm onvoldoende zichtbaar. In afwachting van een volledige heraanleg van het kruispunt zal AWV nieuwe wegmarkeringen aanbrengen en de fietsoversteken een rode kleur geven zodat ze beter opvallen. Deze ingrepen zullen op korte termijn de leesbaarheid en het gebruiksgemak van het kruispunt verbeteren. Om de hinder te beperken worden de werken uitgevoerd tijdens de paasvakantie. De exacte datum is nog niet gekend want sterk weersafhankelijk. De werken zullen maximaal enkele dagen duren. Tijdens de werken blijft het kruispunt steeds open, maar het verkeer op de N713 beschikt dan in beide richtingen over één rijstrook in plaats van twee. Tijdens de ochtendspits wordt er gewerkt in de richting van Edegem, tijdens de avondspits in de richting van Berchem.

Turnhoutsebaan

In de Turnhoutsebaan (N12) in Borgerhout wordt ter hoogte van het Instituut Maris Stella Sint-Agnes het zebrapad verhoogd aangelegd. Het zebrapad wordt veelvuldig gebruikt door schoolgaande jeugd en zal extra beveiligd worden. De twee verkeersplateau’s zullen automobilisten dwingen steeds af te remmen als ze het zebrapad naderen zodat voetgangers veiliger de Turnhoutsebaan kunnen oversteken. De werken starten in april en  zullen twee weken duren. De precieze startdatum ligt nog niet vast. Auto’s en fietsers zullen tijdens de werken tijdelijk op de middenberm mogen rijden. Voetgangers kunnen gebruik maken van de nabijgelegen zebrapaden.

(foto : goolge maps)