Nieuws

Intern onderzoek bij Antwerpse politie na vondst van wapens en drugs bij papierafval

Bij de dienst Intern Toezicht van de Antwerpse lokale politie is een onderzoek naar nalatigheden gestart naar aanleiding van de vondst van inbeslaggenomen wapens, drugs, paspoorten en rijbewijzen in de eigen papierafvalcontainers van het korps. Dat zegt Het Laatste Nieuws en de politie bevestigt dat er een onderzoek loopt. Er zouden voorlopig wel geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van strafbare feiten.

De vondst zou van enkele weken geleden dateren, toen enkele inspecteurs de centrale papiercontainers op de binnenplaats van het politiegebouw aan de Noorderlaan controleerden op zoek naar een per vergissing weggegooide originele wilsbeschikking van een overledene. Toen de containers werden omgekieperd, zou er echter niet enkel papier te voorschijn zijn gekomen maar ook zakjes softdrugs, messen, paspoorten en rijbewijzen. Het gaat vermoedelijk om in beslag genomen en gevonden zaken. De korpschef besliste om een intern onderzoek te laten opstarten, aangezien de personen die de voorwerpen bij het papierafval gooiden niet de juiste procedure zouden hebben gevolgd.

Drugs en wapens die door de politie in beslag worden genomen, moeten in principe worden neergelegd op de griffie van de rechtbank. Kleine hoeveelheden worden vermeld in een proces-verbaal en dan afgeleverd bij de lokale recherche, die ze vernietigt in opdracht van het parket. Teruggevonden paspoorten of rijbewijzen moeten eigenlijk worden teruggestuurd naar de eigenaar of naar de bevoegde diensten die de documenten moeten vernietigen. De containers waarin de vondst werd gedaan, worden wel geregeld opgehaald door een firma die gespecialiseerd is in datavernietiging.

(foto Google Street View)