Mobiliteit en Verkeer

Internationale bussen krijgen eigen halteplaatsen

Door het groeiende aanbod internationale buslijnen in Antwerpen, richt de stad speciale halteplaatsen in om reizigers veilig en comfortabel te laten op- en afstappen.

De stad Antwerpen richt in het centrum op zeer korte termijn 3 tijdelijke halteplaatsen voor internationale bussen in op de Quinten Matsijslei.

Na de heraanleg van de Franklin Rooseveltplaats wil de stad onderzoeken of die plaatsen verhuisd kunnen worden naar een locatie op of nabij de Rooseveltplaats. 

Bijkomend wordt gekeken of aan de rand van de stad halteplaatsen aan de P+R Luchtbal en P+R Linkeroever gerealiseerd kunnen worden.

Op langere termijn ziet de stad Antwerpen een definitieve halteplaats voor langeafstandsbussen aan het mobiliteitsknooppunt Schijnpoort, zoals voorzien in het Routeplan 2030. De inrichting van die haltes start op van zodra Schijnpoort is uitgebouwd als mobiliteitsknooppunt.

Overlast verminderen en ruimte geven

Door de internationale bussen een duidelijke plaats toe te kennen in de stad, wenst Antwerpen enerzijds de overlast in de stationsomgeving te verminderen en anderzijds voldoende plaats te geven aan de busmaatschappijen om een goede exploitatie aan hun klanten te kunnen aanbieden.

De aanhoudende groei van verschillende internationale buslijnen zorgt er momenteel voor dat bussen verspreid over de stad halt houden of parkeren om reizigers op te pikken of af te zetten. Dat is voornamelijk merkbaar in de omgeving van station Antwerpen-Centraal, waar een wildgroei van bussen voor versnippering van het aanbod zorgt maar ook De Lijn en taxi’s hindert.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Reizen met langeafstandbussen winnen in Europa aan populariteit, en het is belangrijk dat Antwerpen op hun routeplanners staat. Door samen met de exploitanten te bekijken hoe we dat in de beste omstandigheden kunnen doen, beperken we de overlast voor de omgeving en verzilveren we het bijkomende toeristische potentieel dat die reizigers vertegenwoordigen.”